+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Ferec Duasının Arapça Yazılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ferec Duasının Arapça Yazılışı
  ferec duasının arapça yazılışı nedir 2. Asel
  Bayan Üye


  FEREC DUASI
  :


  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  İlâhi, azum’el-belâu ve berih’al-hefâu v’en-keşef’el-ğitâu ve’ngata’er-recâu ve zâgati’l-arzu ve muniet’is-semâu ve ente’l-musteanu ve ileyke’l-müştekâ ve aleyk’el-muavvelu fiş-şiddeti ve’r-rehâ.

  Allâhum-me salli elâ Muhammed’in ve âl-i Muhammed; uli’l-emrillezine ferazte aleyna taetehum ve arreftena bi-zalike menziletehum fe-ferric enna bi-haggihim feracen âcilen gâriben kelemh’il-basari ev huve egrabu yâ Muhammed’u, Yâ Aliyy, Yâ Aliyyu, Yâ Muhammed, ikfiyâni feinnekuma kâfiyan. Vensurâni feinnekuma nasirân.

  Yâ mevlana yâ Sahib’ez-Zaman! El-ğavs, el-ğavs, el-ğavs, edrikni, edrikni, edriknî, es-saate, es-saate, es-saate, el-acel, el-acel, el-acel, yâ erham’er-rahimine, bihaggi Muhammedin ve âlihit-tâhirîn.

+ Yorum Gönder


ferec duası arapça,  ferec duası arapça yazılışı,  ferec duasi erebce yazilisi,  ferec duası arapça metni,  ferec duasi arapca,  ferec Duası Arapça okunuşu