+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Tahiyyat Duasının Yazılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tahiyyat Duasının Yazılışı
  tahiyyat duasının yazılışı nedir 2. Asel
  Bayan Üye


  Tahiyyat Duasının Yazılışı

  okunuşu: “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘al⠑ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”

  Anlamı: “Her türlü kavlî, bedenî ve mâlî ibâdetler Allâh’a mahsustur. Ey Peygamber, selâm ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selâm bizlere ve Allâh’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehâdet ederim (yakînen bilirim) ki, Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehâdet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.” (Ebû Davud, Salât, 182. I, 591)  Tahiyyat Duası.jpg

+ Yorum Gönder