+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Ders ile ilgili dualar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ders ile ilgili dualar
  ders ile ilgili dualar nasıldır 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Ders ile ilgili kısa dua

  Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine Rahmetike bi Rahmetike ya Erhamerrahim.”


 3. Ziyaretçi

  SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNUR


  İmtihana girmeden veyahut imtihan anlarında okunacak dua

  (Üç kere okunur)

  İmtihana girmeden önce veyahut imtihanın başlangıcında okunur

  Allahumme es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i ve Rabb-el-Arş-il-azîm.

  Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i ve Rabb- el-Arş-il-Kerîm.

  Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i vel'eradîn-es-seb'i ve mâ fîhinne.

  inneke alâ kulli şey'in kadîr. Rabb-işrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.  Allahumme! Sen'den başka hiçbir ilah yoktur. Arabî nazmının sırlarıyla Sen'den isterim. Ey yedi göklerin Rabb'i ve büyük Arş'ın Rabb'i. "Senden başka hiçbir ilah yoktur." Arabî nazmının sırlarıyla Sen'den isterim.

  Ey yedi göklerin Rabb'i ve kerîm olan Arş'ın Rabb'i. " Sen'den başka hiçbir ilah yoktur." Arabî nazmının sırlarıyla Sen'den isterim.

  Ey yedi kat göklerin Rabb'i yedi kat yerlerle bunlarda bulunanların Rabb'i. Sen her şeye Kâdir'sin.

  Ey Rabb'im! Göğsüme genişlik ver. İşimi kolayla. Dilimden düğümü çöz. ( Tâ ki) Sözümü iyiden iyiye anlasınlar.

  İKTİBAS: Dua Dilara Yayinlari

  DERSE BAŞLAMADAN ÖNCE:

  Derse baslamadan önce okunacak Dua

  "Imam-i Sünûsi diyor ki: Bu Duanin feyzi ve bereketi coktur. Derse baslamadan önce bu duayi okuyan ögrencinin Allah Teala zihnini acar. Onu unutkanliktan korur. Dersi en iyi sekilde anlamasini saglar"

  Bismillahirrahmanirrahim
  Ve sübhanellahi ve hamdü lillahi ve la ilahe ilellahü vallahü ekber* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym* Adede külli harfin kütibe ve yüktebü ebedel abidine ve dehrad dahirin.

 4. Betul
  Devamlı Üye
  Senden başka ilah yoktur.Sen her şeye Kadirsin, Rabbim göğsüme genişlik ver. Allahım işimi kolaylaştır dilimdeki düğümleri çöz benim sözümü iyiden iyiye anlasınlar.

+ Yorum Gönder