+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Müstecap dualar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DereeN
  Devamlı Üye

  Müstecap dualar


  Müstecâb Duâlar Kısaca


  "Dört yerde semânın kapıları açılır ve duâya icâbet olunur:

  1- Allah yolunda saf bağlandığı zaman,
  2- Yağmur yağarken,
  3- Namaz kılınırken,
  4- Kâ'be görüldüğü zaman,"

  "İki vakit vardır ki, semânın kapıları açılır. Bu vakitlerde duânın reddolunduğu çok azdır. Biri namaza kalkıldığı zaman, diğeri Allah yolunda saff-ı cihâdda bağlandığı zaman." (1)

  "Dört duâ vardır ki: reddolunmaz:
  1- Dönünceye kadar hacının duâsı,
  2- Evine gelinceye kadar gazinin duâsı,
  3- İyileşinceye kadar hastanın duâsı,
  4- Bir de kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâ." (2)

  Bunlardan en çabuk kabul olunan duâ kardeşin kardeşine gıyabında etdiği duâdır."
  "Üç kişi vardır ki Allah onların duâlarını reddetmez:
  1- İftar edinceye kadar-oruçlunun duâsı,
  2- Mazlumun duâsı,
  3- Adaletli devlet reisinin duası." (3)

  "Üç dua vardır ki kabul olunacağında hiç şübhe yoktur:
  1- Babanın, evlâdına duası,
  2- Misafirin duası,
  3- Mazlumun duası," (4)

  "İki dua vardır ki, Allah ile bu iki dua arasında hicâb yoktur:

  Biri mazlumun duası,
  Diğeri kardeşin kardeşe gıyabında duası," (5)

  (1) Ebû Davud, Deavât, 1553.
  (2) Tirmizî, Deavât, 129.
  (3) Tlrmlzî, Deavat, 48; İbn Mâce Dua, II
  (4) Müslim, Deavat
  (5) Nisa Sûresi. 5. 2. Fatih
  Yeni Üye

  Kişinin Yaptığı Dualar İçerisinde En Hayırlısı


  "Allahümme innî es'eluke'l mu'âfâte fid dünya ve'l âhireti

  (Ey Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum."

  Kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
+ Yorum Gönder