+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Ayet-i kerimelerle dualar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Ayet-i kerimelerle dualar

  Ayetlerle dualar


  çok sık dualarımda kullandığım ayet-i kerimeler..paylaşayım istedim

  Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru!
  (Bakara 201)

  Ey Rabbimiz bize sabır, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karşı bize yardım et! (Bakara 250)

  Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et!
  (Bakara 286)

  Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydırma! [bizi sapıtma] Bize, tarafından rahmet bağışla! Lütfu en bol olan sensin.
  (Al-i İmran 8)

  Ey Rabbimiz, iman ettik; günahlarımızı bağışla, bizi Cehennem azabından koru.
  (Al-i İmran 16)

  Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığı bağışla; ayaklarımızı [yolunda] sabit kıl; kâfirlere karşı bizi muzaffer eyle! (Al-i İmran 147)

  Ey Rabbimiz, "Rabbinize inanın" diyen davetçiyi [Peygamberi] işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, Peygamberlerin vasıtasıyla vaad ettiklerini de ikram et ve kıyamette bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vaadinden caymazsın. (Al-i İmran 193-194)

  Ey Rabbimiz, bize çok sabır ver, Müslüman olarak canımızı al! (Araf 126)

  Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle; duamı kabul et, kıyamette hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!
  (İbrahim 40-41)

  Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat!
  (Şuara 83) 2. RitmiX
  Yeni Üye

  Ellerine sağlIk Çok Teşekkür Ederim

 3. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  Rabbimizin bize gösterdiği şekilde dua :
  ayetikerimelerledualar1.png

  Ey Rabbimiz! Dar zamanda bize sabır ihsan et ve yürekten sana bağlanan insanlar olarak canımızı al. (Araf 126)

  Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver ahirette de. Ve bizi ateşin azabından koru. (Bakara 201)

  Ey Rabbimiz! Bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet, bizi sana karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler için örnek ve öncü yap. (Furkan 74)

  Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi hakikatten saptırma ve bize rahmetini bağışla. Sensin hakiki lütuf sahibi. (Aki İmran 8 )

  Ey Rabbimzi! Bizi sana teslim olanlardan kıl ve bizim soyumuzdan sana teslim olacak bir topluluk çıkar, bize ibadet yollarını göster ve tevbemizi kabul et, şüphesiz sensin tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan. Ey Rabbimiz. Soyumuz içinden onlara senin mesajlarını iletecek, vahyi ve hikmeti öğretecek ve onları arındırıp tertemiz kılacak bir elçi çıkar. Çünkü sensin tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan. (Bakara 128-120)

  Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla! Adımlarımızı sağlamlaştır ve hakikati inkar edenlere karşı bize yardım et. (Ali İmran 147)

  Ey Rabbimiz! Günahlarımızdan ötürü bizi affet ve kötülüklerimizi sil ve gerçek erdem sahipleri olarak canımızı al. Ey Rabbimiz, elçilerin vasıtasıyla vadettiğin şeyi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahçup etme! Şüphesiz sen sözünden asla caymazsın. (Ali İmran 193-194)

  Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma. Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze. Sen Mevlamızsın. Hakikati inkar eden topluma karşı bize yardım et! (Bakara 286)

  Ey Rabbim! Girişeceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik üzere çıkmamı sağla ve katından bana destekleyici bir güç, bir tutanak bahşet. (İsra 20)

  Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen insanları salatta devamlı ve duyarlı kıl. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Hesabın görüleceği gün beni, anamı babamı ve bütün müminleri bağışla. (İbrahim 40-41)

  Ey Rabbimiz! Sana güveniyor ve sana yöneliyoruz, çünkü bütün yolların varışı sanadır. Ey Rabbimiz, bizi hakikati inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı kılma ve günahlarımızı bağışla, çünkü sensin tek kudret ve hikmet sahibi! (Mümtehine 4-5)

  Ey Rabbim! İçimde öyle düşünceler uyandır ki bana ve ana-babama bahşettiğin nimetler için sana hep şükreden biri olayım. Ve hep senin hoşnut olacağın dürüst ve erdemli işler yapıyor olayım ve beni rahmetinle, dürüst ve erdemli kulların arasına sok. (Neml 19)

  Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz duygu ve düşüncelere yer bırakma. Ey Rabbimiz, Sen Şefkat sahibisin, rahmet kaynağısın. (Haşr 10)

  Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Doğrusu senin herşeye gücün yeter. (tahrim 8 )

  Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen hiç şüphesiz kaybedenlerden olacağız. (Araf 23)

  Ey Rabbimiz! Dar zamanda bize sabır ihsan et ve yürekten sana bağlanan insanlar olarak canımızı al. (Araf 126)

  Ey Rabbim! Eğer dileseydin daha önce onları da yokederdin beni de. İçimizden birtakım dar kafalıların yaptıklarından ötürü bizi yok edecek misin? Bütün bunlar senin sınamandan başka birşey değil ki, onunla dilediğinin sapmasına izin verir; dilediğini de doğru yola sokarsın. Bizim velimiz sensin, öyleyse bizi bağışla, bize acı, çünkü bağışlayanların en hayırlısı sensin. Bizim için bu dünyada da ahirette de iyi olanı yaz. (Araf 155-156)

  Ey Rabbimiz! Bize zorluklara tahammül gücü bağışla, adımlarımızı sağlam kıl ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. (Bakara 250)

  Ey Rabbim! Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, sana kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim! Bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki büütn mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat. (Nuh 26-27-28 )

  Ey mutlak egemenlik sahibi Allahım! Sen egemenliği dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ölüden diri ve diriden ölü çıkarırsın. Ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın. (Ali İmran 26)

  Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet bahşet ve içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun bizi doğruluk bilinciyle donat. (Kehf 10)

  Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Doğrusu senin herşeye gücün yeter. (tahrim 8 )

  Ey Rabbimiz! Sana inanıyoruz, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından emin kıl. (Ali İmran 16)
  Paylaş
+ Yorum Gönder