+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Kur'an'dan Dualar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  --->: Kur'an'dan Dualar

  Bismillahirrahmanirrahim
  "Asr"a yemin olsun kı; insanlar hüsrandadır. Ancak, iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine Hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna!" (Asr Suresi)
  --->: Kur'an'dan Dualar frmacil sayfa 2iki --->: Kur'an'dan Dualar

 2. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  Ey Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan yüzümüzü ağartacak nesiller ver. Bizi muttakilere önder olanlardan eyle!"
  "Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik, eğer sen bize acımazsan ve bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz!"

  Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!

  Haşr 10

 3. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor (şöyle diyorlardı): Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin

  Bakara 127


  Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

  Bakara 128
 4. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.


  Bakara 129


  (Onlar şöyle yakarırlar): Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.


  Âl-i İmrân 8

 5. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  (Havariler): Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz, dediler.

  Âl-i İmrân 53  Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme(yarlığa).Ey Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme." ( Bakara- 285 )

 6. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  Ey Rabbimiz İman ettik, öyleyse bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru." ( Âli İmran -l6 )
  Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler): Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabındankoru !

  Âl-i İmrân 191


 7. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  Ve şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.


  Furkân 65


  "Rabbimiz! Yalnız sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.”


  Mumtahine 4

 8. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  Hz.Musa’nın bir duası

  Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, beni anlasınlar

 9. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  "Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz."

  İbrahim 38

 10. D.K.F.Q
  Devamlı Üye
  "Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin (Kabe'nin) yanında, ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver! Umulur ki bu nimetlere şükrederler."

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu