+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Sabah Uyanınca Yapılacak Dualar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Sabah Uyanınca Yapılacak Dualar
  Sabah Uyanınca hangi dualar yapılır

  *Kim sabaha erdiği zaman "Rabb olarak ALLAH'a, din olarak İSLAM' a , Rasul olarak MUHAMMED' e (S.A.V.) razı olduk" derse onu razı etmek de ALLAH üzerine bir hak olmuştur. (Ebu Davud)


  *Bizi öldükten sonra dirilten ve dönüş Kendisine olacak olan ALLAH' a hamd olsun.
  (Ebu Davud)  *Kim sabaha erdiği zaman: "ALLAH' ım! Benimle veya mahlukatından herhangi biriyle hangi nimet sabaha ermişse bu Sendendir.Sen birsin, ortağın yoktur, hamdler Sanadır, şükran Sanadır" derse, o günkü şükür borcunu ödemiş olur. (Ebu Davud)
  *Her günün sabahında ve her gecenin akşamında kim: "ALLAH' ın adıyla başlarım. O'nun ismiyle başlandığında ne gökte ve ne de yerde hiçbir şey zarar veremez.O, işitici ve bilicidir" diye üç kez dua ederse sabaha kadar ona bela isabet etmez.Kim bunu üç kez sabahladığında söylerse akşamlayana kadar bela isabet etmez.
  (Nesai)
  *İslam fıtratı, ihlas kavramı, Peygamber Muhammed' in dini, babamız İbrahim' in milleti üzere sabahladık.Tertemiz müslümandı O .Ben de müşriklerden değilim.
  (Nesai) 2. Fatih
  Yeni Üye

  Peygamberimiz (-sallallahu aleyhi ve sellem-) uykudan kalkınca şöyle derlerdi;
  “Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr ü neşr olmak da yine Allah’ın huzurunda olacaktır.” (7)

  Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz yine buyurmuşlardır ki:
  “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:  “Bana ruhumu geri veren, vücûdumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (8)

  Yine Buhârî’nin Ubâde bin Sâmit-radıyallahu anh-dan rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:
  “Kim uyku arasında uyandığında:  “Allah’dan başka ilâh yok, yalnız O vardır. Şerîki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd de O’na mahsusdur ve O, her şeye kaadirdir. Allah’a hamdeder, Allah’ı tesbîh ederim. Allah’dan başka ilâh yok ve Allah en büyüktür, Allah’a dayanmaktan başka kuvvet, kudret yokdur.” dedikten sonra; “Ey Rabbim beni mağfiret et” der, duâ ederse icâbet olunur; bir de abdest alırsa namazı kabul olunur. ” (9)

  “Kulun uykudan kalkınca söyliyeceği şeylerin en sevimlisi:  “Ölüyü dirilten Allah’ı tesbîh ederim ve O her şeye kaadirdir” demesidir. (10)

  “Kim sabaha çıkınca:  “Ne iyinin ne kötünün tecâvüz edemiyeceği Allah’ın tam kelimelerine yarattığı şekil verdiği ve ektiği herşeyin şerrinden sığınırım” derse ins ü cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akreb gibi şeylere sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar hıfz u emân-ilâhîde kalır.” (11)
+ Yorum Gönder