+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Fransız ihtilali nedir sonuçları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fransız ihtilali nedir sonuçları nelerdir
  kısaca fransız ihtilali nedir sonuçları nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Fransız ihtilali nedir sonuçları nelerdir

  KISACA FRANSIZ İHTİLALİ NEDİR SONUÇLARI

  Fransız ihtilali kısa 1789’da güçlenen Burjuvazi’nin Soylulara ve krallık yönetimine başkaldırarak yönetimi ele geçirmesi ve kapitalist burjuva toplumu kurmasıdır. Bu ihtilal klasik burjuva ihtilalinin klasik bir modelidir.
  Fransız ihtilalinin amacı, orta çağ kalıntısı toplumsal kurumları ortadan kaldırmaktır
  . Orta çağ kalıntılarını toplumdan silen devrin, çeşitli dönemlerinden sonra Fransa’da liberal bir demokrasinin kurumasına yol açmıştır.

  İhtilalin ardından yayımlanan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile ulusçuluk, demokrasi, cumhuriyet, adalet, hukuk, anayasacılık, özgürlük ve eşitlik gibi kavramlar hızla bütün dünyaya yayıldı.

  Mutlak krallıklar, yerini anayasal yönetime dayanan meşruti krallıklara bıraktı.

  Çok uluslu imparatorlukların dağılmasıyla ulusal devletler kurulmaya başlandı.

  XVIII. yüzyılda Balkanlarda bulunan Osmanlı halkları arasında ulusçuluk düşüncesi hızla yayıldı ve uzun vadede Osmanlı Devleti parçalandı.

  Fransız İhtilali ile ortaya çıkan düşünceler, Osmanlı aydınları üzerinde oldukça etkili oldu. Bu durum, Tanzimat Dönemi’nin başlamasında ve Kanun-i Esasi’nin hazırlanmasında önemli rol oynadı.

+ Yorum Gönder