+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Çanakkale Savaşının Sonuçları Madde Madde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Çanakkale Savaşının Sonuçları Madde Madde
  Çanakkale Savaşının Sonuçları

  Çanakkale Zaferinin gerek Türk tarihi gerekse de dünya tarihi açısından siyasi ve sosyal ( toplumsal) alanda derin izler bırakan önemli sonuçları olmuştur. Gerek İtilaf Devletleri gerekse de İttifak Devletlerinin durumunu yakından etkileyen ve I. Cihan Harbi’nin seyrini değiştiren bu zaferin önemli sonuçlarını maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

  Maddeler Halinde Çanakkale Savaşı’nın (Zaferinin) Sonuçları

  a -
  Çarlık Rusyası müttefiklerinden yardım alamayınca Çarlık rejimi yıkıldı. Bunun sonucunda Ekim 1917 tarihinde kanlı olarak vücuda gelen Bolşevik İhtilali oldu ve Rusya’da Komünistler yönetime geldi. Böylelikle iktidara gelen yeni idare Brest Litovsk Antlaşmasını imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çekildiğini ilan etti.

  b - Türklerin Çanakkale Savaşı’nı kazanması I. Dünya Savaşı’nın 2 yıl daha uzamasına neden oldu.

  c - Osmanlı Devleti bu savaşta yaklaşık olarak 250.000 kadar yetişmiş insan gücünü kaybetti (Çanakkale Muharebeleri her savaş gibi ardında kan, ölüm ve gözyaşı bıraktı. En iyimser bakış açısıyla ortaya konabilecek rakamlara göre 213.000 Türk, 215.000 de İtilaf kuvvetleri askeri olmak üzere toplamda 428.000 kişi hayatını bu savaşlarda kaybetmiştir. Diğer bir taraftan Türk milleti, aslında Çanakkale Muharebelerinde binlerce okumuş ve aydınını da kaybetmiştir. Yine kesin olmayan rakamlara göre, 100.000’den fazla öğretmen, mülkiyeli, tıbbiyeli ve Türk ocaklarında yetişmiş okur-yazar bu savaşlarda hayatını kaybetmiştir. Bu durum ise ileride kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bilhassa ilk yıllarında yetişmiş insan gücü bakımından büyük sıkıntılar çekmesine neden olmuştur. Özellikle 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün başlattığı inkılaplar ve bunlar doğrultusunda girişilen reformların büyük halk kitlelerine yaygınlaştırılmasında çok büyük sıkıntılar çekildi.) Çanakkale Savaşlarında düşman kuvvetleri ile birlikte toplamda Yarım milyon insan hayatını kaybetmiştir.

  d - Bu savaşlarda M. Kemal ismi ilk kez tarih sahnesine yazıldı ve bir daha silinmemek üzere tarihe adeta kazındı. (Çanakkale Savaşları, Mustafa Kemal (Atatürk gibi askeri bir dahiyi ortaya çıkardı ve I.Dünya Savaşı’ndan hemen sonra başlayacak olan Kurtuluş Savaşı’nın insanlık tarihine mal olan bu liderini Türk milletine kazandırdı.) Bu savaşlarda gösterdiği üstün başarılardan sonra M. Kemal generallik rütbesine terfi etti.

  e - Bulgaristan İttifak Devletleri yanında savaşa girdi ve böylece Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara bağlantısı sağlanmış oldu.

  f - Çanakkale Cephesi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda başarı sağladığı tek cephe oldu.

  g - Türk ordusunun Balkan Savaşları’nda yaşadığı hezimetten dolayı zedelenen ve hatta yok olmaya yüz tutan prestij ve onuru bu zafer ile kurtarılmış oldu. Daha da önemlisi ordu ve millet, bu zaferin getirdiği moralle daha sonra Anadolu’da ortaya konacak olan Kurtuluş Savaşı için güç ve güven kazanmış oldu.

  h -
  Çanakkale Savaşı’nda Türklere karşı Savaşan Anzak askerleri ve komutanları, yiğitçe dövüşen ve savaşan Türklerin hem askeri hemde insancıl yönlerini yakından gördüler ve bu sayede Türklerin gerçekte kendilerine anlatıldığı gibi barbar bir milletin çocukları olmadığını anlamak fırsatını buldular. Bu şekilde oluşan dostluk ortamı hala sürmektedir.
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Yarım milyon insan hayatını kaybetmiştir.

  Almanya ile kara bağlantısı kuruldu.

  I. Dünya savaşı 2 yıl daha uzamıştı.

  Osmanlı Devletinin başarılı olabildiği tek cephe Çanakkale Savaşıdır.

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Kurtuluş Savaşının Sonuçları

  -TBMM, bu zaferden sonra Londra Konferansı’na davet edilmiştir.
  -Zaferden sonra Afganistan’la dostluk ve yardımlaşma anlaşması, Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  -Türk milletinin ordusuna olan güveni artmıştır.

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Çanakkale Savaşının Savaşın Sonuçları

  Çanakkale savaşı,Gelibolu Yarım adasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.
  18 Mart 1915 de başlayan ilk saldırı 9 ocak 1916 tarihinde karşı donanmanın ülkeyi tamamen terk etmesi ile son bulmuştur.
  Türk Milleti'nin geçit vermediği deniz ve kara savaşlarının ardından 1. Dünya Savaşı uzamış ve düşman kuvvetlerinin bir günde zafere ulaşma ümidi yok olmuştur. Eğer, kahraman Türk Askerimiz canını keskin kurşunlara siper etmeseydi, İstanbul işgal edilir ve vatan istilaya uğrardı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Mehmetçiklerimiz Çanakkale’de destan yazmışlardır.
  Savaşın Sonuçları:
  *I. Dünya Savaşı 2 yıl daha uzadı.
  *Savaşın başından beri tarafsızlığını koruyan Bulgaristan, ittifak devletleri safına geçti. Böylece Osmanlı Devleti’ne karadan Alman yardımının gelmesi için gerekli yol açılmış oldu.
  *Yarım milyon insan hayatını kaybetti.
  –*8 Kasım 1917’deki Bolşevik Devrimi ile Rusya savaştan çekilince, Osmanlı, Rus işgali altındaki topraklarını kurtardı.
  *Mustafa Kemal’in bu cephede gösterdiği başarı, askeri dehasını ortaya koymuş ve Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasında etkili olmuştur.
  *Çanakkale Zaferi, Milli Mücadele ruhunun doğmasında etkili olmuş, Osmanlı Devleti’nin saygınlığı artmıştır.


+ Yorum Gönder