+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda İkinci Dünya Savaşı Öncesi Siyasi Durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  İkinci Dünya Savaşı Öncesi Siyasi Durumu
  İkinci Dünya Savaşı Öncesi Siyasi Durumu


  Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletleri şartları ağır antlaşmalar imzalamaya zorlayan İtilaf Devletleri, Versaille (Versay) Antlaşması ile Alman topraklarının bir kısmını Fransa ve Polonya arasında paylaştırmış, Sen Germen Antlaşması ile Avusturya - Macaristan İmparatorluğunu parçalara bölmüş, Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan'ı etkisiz hale getirmiş ve Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti'ni Anadolu'ya hapsetmişlerdi.


  Avusturya - Macaristan İmparatorluğu: Savaş sonrası Sen Germen Antlaşması'nı imzalamaya zorlanan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, kaderine razı olmuş ve Macaristan ile ayrılarak barış hükümlerini yerine getirmeye çalışmıştır.

  Türkiye Cumhuriyeti: Sevr Antlaşması'nı imzalayan Osmanlı Hükümeti'ne ve Anadolu'yu yer yer işgal eden İtilaf Devletleri'ne karşı cephe alan Anadolu halkı; Kurtuluş Savaşı'nı başarı ile tamamlayarak ulusal bağımsızlığını ve saltanat idaresine son vererek ulusal egemenliğini aynı anda gerçekleştirmiştir.


  Almanya: 1933 yılında iktidara gelen ve 1929 Dünya ekonomik bunalımının atlatılmasını sağlayan Hitler, Versaille Antlaşması'nın hükümlerini geçersiz kılarak savaş hazırlıklarına başlamıştır.


  İtalya: Galip tarafta yer almasına rağmen savaş sonrasında bir kazanç elde edemeyen İtalya, ekonomisi bozulduğu için muhalif pozisyonuna düşmüştür. 1922 yıllında iktidara gelen Musollini İtalya'da faşist bir diktatörlük kurarak Eski Roma İmparatorluğu'nu canlandırma hayaline kapılmıştır.


  Fransa: Versaille Antlaşması'nın ağır koşullar içerdiğinin farkında olan Fransa, Almanya'nın barış hükümlerini kabullenmeyeceğini ve bir gün topraklarını geri almaya çalışacağını anlamış ve bu devlete karşı İngiltere, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya ile ayrı ayrı İttifak antlaşmaları imzalamıştır.


  İngiltere: Orta Doğu'daki petrol bölgelerini ele geçirerek savaştan karlı çıkan İngiltere, savaş yıllarında aldığı ağır ekonomik yaralar, sömürgelerinde başlayan kıpırdanmalar, dünyanın birinci büyük devleti olma yolunda ABD ile yanşamaması vb. sebeplerden dolayı sıkıntı içine girmiştir.


  Rusya: 1917 Bolşevik İhtilali ile milyonlarca insanın katledilmesi pahasına Rusya'da kanlı bir diktatörlük kuran Lenin ve Stalin, imparatorluk dahilindeki milletlere bağımsızlık vaat etmiş ve Rusya sınırları içinde Azerbaycan, Tataristan, Başkırdistan vb. birçok devletin kurulmasına izin vermişlerdir. Ancak iktidarı tam olarak ele geçiren Bolşevikler, kurulan bu devletleri ortadan kaldırarak kızıl ordunun hâkimiyetine dayanan Sovyetler Birliği'ni kurmuşlardır.


  ABD: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hakkında fazla bilgiye sahip olamamasından dolayı İngiltere ve Fransa'nın istekleri doğrultusunda hareket eden ABD, hedeflerine ulaşamayarak kendi iç sorunlarına yönelmek için Avrupa ile ilişkilerini bir süre kesmiştir. Ancak Avrupa ile ilişkilerini kestiği andan itibaren ekonomisi kötüye giden ABD, yaşam kaynağının eski kıtalar olduğunu anlayarak Dünya egemenliği için Avrupa siyasetinde yeniden rol almaya başlamıştır.


  Japonya: Çin'in toprağı olan Mançurya'yı ele geçiren Japonya, yayılmacı bir siyaset izleyerek Avrupalı devletleri Uzak Doğu'dan uzaklaştırmak istemiştir. 2. Acil

  İkinci Dünya Savaşı Öncesi Siyasi Durumu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder