+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Hakkında Bilgi
  Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

  • Orta Çağ Avrupası'nın "Kapalı Ekonomi" modeli yerini ticarete dayalı canlı bir ekonomiye bırakmıştır.
  • Yeni yollar ve ülkeler keşfedilmiştir.
  • Avrupa devletleri sömürgeciliği sistemleştir-miş ve büyük sömürge imparatorlukları kurmuşlardır.
  • Atlas Okyanusu limanları önem kazanırken, Akdeniz limanlan eski önemini kaybetmiştir. Bunun sonucunda İpek ve Baharat Yolları önemini kaybedecektir. Bu durum Süveyş kanalının açılışına kadar devam edecektir. Osmanlı Devleti bu yüzden Coğrafi Keşiflerden ekonomik açıdan büyük zarar görmüştür.
  • Avrupa'daki burjuva sınıfı Coğrafi Keşiflerle zengin bir sınıf hâline gelmiştir.
  • Keşfedilen yeni ülkelerdeki bitkiler Avrupa'ya getirilerek yetiştirilmeye başlanmıştır (tütün, patates, pamuk vb).
  • Sanat etkinlikleri ve bilimden hoşlanan zengin bir "meşen" sınıfının ortaya çıkması, Avrupa'da Rönesans ve Reform'un da başlamasına zemin hazırlamıştır.
  • Papa ve Kilise'ye duyulan güven sarsılmıştır.
  • Coğrafi Keşifler sonucu oluşan "sermaye birikimi" daha sonraları Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkmasında etkili olmuştur 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Coğrafi keşifler hakkında özet bilgi

  Avrupa’da yeni ticaret yolları arayışı sonucu Coğrafi Keşifler ortaya çıkmış ve ekonomik hayata farklı bir boyut kazandırmıştır. Öncelikli amacı dini yaymak ve yeni yollar keşfetmek olan keşifler ile daha sonraları ekonomik hayatın canlanması amaçlanmıştır. Keşifler birçok ülkeyi etkilemiş ve dengeleri değiştirmiştir. Osmanlı Devleti’nin bazı topraklarının keşiflerden sonra değeri azalmış ve ticari gelirleri azalmıştır. Ticaret yön değiştirmiş ve Avrupa üstünlük sağlamıştır. Osmanlı Devleti Avrupa’nın Coğrafi Keşifler ile sağladığı üstünlüğün ardından çöküş dönemine girmiştir. Coğrafi Keşiflerin yapılmasının birçok nedeni vardır. Ticaret yollarının Müslümanların elinde olması da bu nedenlerden biridir. Çin’den başlayıp Hazar Denizi’nde iki kola ayrılan ve ilk kolu Kırım kıyılarında, diğer kolu Karadeniz kıyılarından uzanarak İstanbul’da sona eren İpek Yolu dönemin ünlü bir ticaret yoludur. Bir diğer önemli ticaret yolu Baharat Yolu’dur. Baharat Yolu Hindistan’dan başlar ve kuzeyde Suriye limanlarında, güneyde İskenderiye’de son bulur. Bu iki önemli ticaret yolunun Müslümanların ve bir dönem Osmanlı Devleti’nin elinde olması Avrupa ülkelerini Coğrafi Keşifleri gerçekleştirmeye itmiştir. Coğrafya bilgisinin zamanla artması da Coğrafi Keşiflerin yapılmasında bir diğer nedendir. Orta Çağ yıllarında Avrupa dünya ile ilgili çok az bilgiye sahiptir. Hatta Dünya’yı tepsi gibi düz zannetmektedirler. Bu bilimdışı düşünceye göre Dünya’nın merkezinde Kudüs, kuzeyinde buzlarla kaplı sular, güneyinde kaynar sular bulunmaktaydı. Batı yönünde sonsuz bir denizin olduğu ve doğuda Kafkas dağları ile Kafkas Dağlarının ardında yaşayan cinler olduğuna inanılırdı. Haçlı Seferleri ve daha sonraki devletler arası ilişkilerde dünya ile ilgili doğru bilgilere ulaşıldı. Venedikli seyyah Marco Polo’nun da doğuda Çin’e kadar uzanan bir seyahati oldu. Bu seyahat sırasında elde ettiği değerli bilgileri Garibeler Kitabı adlı eserinde anlatmıştır. Doğu medeniyetlerinin zenginlikleri ve coğrafyası hakkında bilgiler içeren bu eser Avrupa için önemli sonuçlar doğurmuştur

+ Yorum Gönder