+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Birinci Dünya Savasında Ekonomik Yayılma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Birinci Dünya Savasında Ekonomik Yayılma
  Birinci Dünya Savasında Ekonomik Yayılma

  Daha Yeni Çağ başlarında Avrupa'da Röne-sansın yarattığı imkânlarla Avrupalılar yeni uygarlıklar keşfetmek, yeni ülkeler ve medeniyetlerle tanışmak istemişlerdir. Bu isteklere yeni ticaret yolları bulmak ihtiyacı da eklenince Avrupa'da yetişen cesur denizciler denizlere açılmış ve Coğrafi Keşifler'de bulunmuşlardır. Çok geçmeden keşfedilen ülkelerdeki zengin yer altı ve yer üstü kaynakları Avrupa'ya taşınmaya başlayınca sömürgecilik (emperyalizm) hareketi hızlanmıştır. İspanya ve Portekiz tarafından başlatılan bu harekete İngiltere, Fransa, Hollanda gibi devletler de katılmışlardır.

  Sömürgeciliğin yarattığı ekonomik yeterlilik Avrupalılarda teknolojik ilerlemeyi de geliştirmiştir. Buhar enerjisinden faydalanılmaya başlanması Avrupa'da sanayi alanında büyük bir inkılap (Endüstri Devrimi) olarak göze çarpmıştır. Bu inkılabın iki temel kaynağı olan hammadde ve pazar edinme ihtiyacı sömürgeci devletler arasındaki rakabeti kı-zıştırmıştır. 1876'da Afrika'nın % 11'i, Pasifik'in % 57'si sömürge edilmişken; bu oran 1900'de Afrika'da % 90, Pasifik'te % 99'a ulaşmıştır.

  Sömürgeci devletler, geri kalmış ülkeleri daha kolay sömürebilmek amacıyla bu ülkelerde demiryolu ağları, maden şirketleri ve deniz işletmeleri kurmuşlardır. Bu durum sömürgeci devletlerin dış yatırımlarını arttırmıştır. Örneğin İngiltere, Fransa ve Almanya'nın XIX. yüzyılın sonlarındaki toplam dış yatırımları 160 milyon altın franktı. Bu rakam tüm dünya yatırımlarının % 83'ünü oluşturmaktaydı.
  XIX. yüzyılda İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Almanya'nın Osmanlı ülkesindeki demiryollarını yap-işlet modeliyle kullanmaları Osmanlının da sömürge edilmeye çalışıldığını gösterir.

  Sonuçta XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde Avrupa devletleri arasında ekonomik rekabetten ve daha diğer sebeplerden dolayı büyük bir gerilim oluşmuştur. 2. Acil

  Birinci Dünya Savasında Ekonomik Yayılma isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder