+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Wilson İlkeleri Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Wilson İlkeleri Hakkında Yazı
  Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)

  ABD savaşa girdikten sonra ABD Başkanı Wilson yeni dünya düzenini adaletli olarak sağlamak gerektiğini vurgulayarak birtakım prensipler açıklamıştır. (On Dört Nokta)

  • Açık barış antlaşmaları ve gelecekte daha açık diplomasi
  • Kara suları dışında, savaşta ve barışta denizlerin mutlak serbestisi
  • Bütün ekonomik engellerin mümkün olduğu kadar kaldırılması
  • Millî silahlanmaların azaltılması için gerekli ve yeterli garantiler
  • Sömüge isteklerinin, ilgili halkların çıkarlarıyla, yetkileri sonradan tespit edilecek olan sömürgeci devletin istekleri aynı derecede göz önünde tutulmak suretiyle, mutlak bir tarafsızlıkla çözümlenmesi (Mandaterizm)
  • Bütün Rusya topraklarının boşaltılması ve devletlerin de yardımıyla Rusya'ya kendi gelişmesini sağlamak için her türlü imkânın tanınması
  • Belçika'ya tam bağımsız egemenliğinin geri verilmesi
  • işgal edilen Fransız topraklarının boşaltılması ve Prusya'nın (Almanya) 1871'de Al-sace-Lorine meselesinde yaptığı hatanın düzeltilmesi suretiyle barışın teminat altına alınması
  • İtalyan sınırlarının milliyet prensiplerine göre düzenlenmesi
  • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarına muhtar gelişme imkânlarının verilmesi (Özerklik)
  • Romanya, Sırbistan ve Karadağ topraklarının boşaltılması ve Sırbistan'a denizden toprak verilmesi. Balkan devletlerinin münasebetlerinin milliyetler prensibine göre düzenlenmesi
  • Osmanlı İmparatorluğunun Türk olan kısımlarının egemenliğinin sağlanması, fakat Türk olmayan milliyetlere muhtar gelişme imkânları verilmesi. Çanakkale Boğazı'nın devamlı olarak bütün milletlerin gemilerine açık olması ve bunun milletlerarası garanti altına alınması
  • Bağımsız bir Polonya kurulması
  • Büyük ve küçük bütün devletlere siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak imkânını sağlamak amacı ile bir militer teşkilat kurulması (Cemiyet-i Akvam)

  UYARI
  Bu prensipler ittifak devletlerinin yenilgiyi kabul edip savaştan çekilmelerini hızlandırmıştır.
 2. Acil

  Wilson İlkeleri Hakkında Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder