+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Mustafa Kemal'in istanbul'daki Temasları Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemal'in istanbul'daki Temasları Kısaca
  Mustafa Kemal'in istanbul'daki Temasları

  Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Mustafa Kemal ikinci kez güney cephesindeydi. Ahmet İzzet Paşa'nın isteği üzerine İstanbul'da bulunmasını yararlı gören Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanı iken İstanbul'a hareket etmiştir. İstanbul'a geldiği gün itilaf donanmaları da İstanbul limanına demirleyerek İstanbul'u fiilen işgal etmişlerdi. Mustafa Kemal'in bu sırada resmî bir sıfatı bulunmuyordu.

  Henüz daha Tevfik Paşa Hükümeti güvenoyu almadan önce Mustafa Kemal Paşa bu hükümetin kurulmasını engellemek için mebuslarla çeşitli görüşmeler yapmıştır. Güçlü, azimli ve millî ülküye bağlı bir hükümetin kurulmasını istiyordu. Ancak Tevfik Paşa Hükümeti 18 Kasım 1918'de güvenoyu alınca İstanbul'da kalarak hiçbir sonuç alınmayacağını gördü. Kendisine II. Ordu Müfettişliği görevi verilerek Konya'da çalışması istendi. Fakat çalışacağı ekibi henüz kurmamış olduğu için bunu kabul etmedi. Bu sırada özellikle İstanbul'da çeşitli millî cemiyetler kuruluyordu. Mustafa Kemal'in bu cemiyetlere katılmamasının nedeni hepsinin ayrı ayrı programlar izlemesiydi. Onun için dayanılacak tek kuvvet millet olmalıydı.

  Çalışma yapacağı arkadaşlarını oluşturan Mus tafa Kemal bu sırada kendisine verilen IX. Ordu Müfettişliği görevini hemen kabul etmiştir (30 Ni-san1919). Buna göre Mustafa Kemal'in görevleri;
  • Bölgede iç düzenin bozulmasının nedenini bulmak ve düzeni sağlamak.
  • Dağınık hâlde bulunan silah ve cephanenin bir araya getirilmesi ve uygun depolarda saklanmasını sağlamak.
  • Bölgede birtakım toplantılar yapılması ve asker toplanması doğru ise bunları engellemek. 2. Acil

  Mustafa Kemal'in istanbul'daki Temasları Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder