+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Havza genelgesi ile ilgili yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Havza genelgesi ile ilgili yazı
  havza genelgesi (28 MAYIS 1919)

  Havza'dan tüm ülkedeki sivil ve askerî yöneticilere bir tamim gönderen Mustafa Kemal;

  • işgallere karşı halkın uyarılması ve bilinçlendirilmesi gerektiğini,
  • Anadolu'nun her yerinde işgallere karşı mitingler ve protestolar yapılması gerektiğini,
  • Bu gösterilerde azınlıklara dokunulmaması gerektiğini bildirmiştir.

  Bu genelgenin ardından Sadrazam Damat Ferit Paşa, Osmanlı Devleti'nin büyük bir devletin himayesine gireceğini ilan etmiştir. Bu durumu Mustafa Kemal bir telgraf çekerek protesto etmiştir. Ayrıca barış antlaşmasının esaslarını belirlemek için İstanbul'da bir heyet oluşturulmuş ve başkanlığına da Damat Ferit Paşa getirilmişti. Mustafa Kemal bunu da "tüm milletin millî haklarını temsil etmediği için" protesto etmiştir. Mustafa Kemal bu hareketlerinden dolayı 8 Haziran 1919'da İstanbul'a geri çağrılmıştır. Ancak bu emre uymayarak çeşitli bahanelerle görevini devam ettireceğini haber vererek İstanbul Hükümeti'ni oyalamıştır. Aslında Mustafa Kemal'in Samsun'dan ayrılmasından sonraki

  2 bütün çalışmaları IX. Ordu Müfetlişliği görevinin S dışındaydı.
  Sonuçta Havza Genelgesi amacına ulaşmıştır. S Özellikle İstanbul'da etkili mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmiştir.
  Çalışmalarını belirli bir programa göre yürütmeyi amaçlayan Mustafa Kemal, o tarihe kadar Anadolu'da ve Trakya'da kurulmuş olan millî cemiyetleri birleştirerek tek bir kurum hâline getirmek ve ulusal kurtuluşun gerçekleşmesi için Sivas'ta bir millî kongre toplamak amacıyla Amasya'ya geçmiştir. (13 Haziran 1919) 2. Acil

  Havza genelgesi ile ilgili yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder