+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Amasya genelgesinin önemi ve sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Amasya genelgesinin önemi ve sonuçları
  Amasya Genelgesi'nin Önemi ve Sonuçları


  Görüldüğü gibi genelgede açıkça padişaha karşı gelen bir ifade yoktur, istanbul Hükümeti hedef alınmış ve şiddetle eleştirilmiştir. Zaten eğer padişahı eleştiren cümlelere yer verilseydi halk desteği de alınamazdı. Genelgede yer alan: "İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevin sorumluluklarını yerine getiremiyor, bu yüzden ulus kurtuluş kararını kendisi vermelidir. Bunu sağlamak için de tüm ulusu temsil eden ulusal bir kurulun oluşması gereklidir." ifadeleri İstanbul Hükümeti'ne karşı ihtilal başlatıldığını göstermektedir.
  Ayrıca genelgedeki "Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı belirleyecektir." ifadesi ise millî egemenliği çağrıştırmaktadır. Buna göre; "Artık millet, başkasının kendi kaderini belirlemesine izin vermeyecektir. Egemenliği kendi elinde bulunduracaktır." sonucu ortaya çıkar ki bu sonuç Osmanlı Devleti'nin monarşik yapısına gölge düşürmektedir.

  Amasya Genelgesi ihtilalci yönünün dışında Kurtuluş Savaşı içinde de önemli bir yere sahiptir. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi bu genelgeyle duyurulmuştur.

  Genelgenin yayınlanmasından sonra Musta-fa Kemal Paşa, İstanbul'daki arkadaşlarına gönderdiği mektuplarda, "Artık İstanbul Anadolu'ya hâkim değil, bağlı olmak zorundadır." mesajını vermiştir. Çünkü İstanbul'daki yöneticiler, devletin ve milletin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması için hiçbir şey yapmamışlardır.

  Bu gelişmeler İstanbul'daki yöneticileri memnun etmemiştir. Kendileri tarafından görevlendirilen bir subayın, Anadolu'da millî kuruldan, millî egemenlikten bahsetmesi İstanbul Hükümeti'ni tepki göstermeye zorlamıştır. İngilizlerin Karadeniz Orduları Başkomutanı General Milne'nin de zorla-malarıyla İçişleri Bakanı (Dahiliye Nazırı) Ali Kemal, 23 Haziran 1919'da tüm illere gönderdiği telgraflarla, Mustafa Kemal Paşa'nın siyasal durumu yanlış değerlendirdiğini ve ordu müfettişliğini başaramadığı için görevden alındığını duyurmuştur. Ancak Mustafa Kemal Paşa kendisine bu görevin padişah onayıyla ve Millî Savunma Bakanlığınca verildiğini hatırlatarak görevde kalacağını bildirmiştir. Amacı müfettişlik yetkilerinden bir süre daha yararlanmak olan Mustafa Kemal Paşa, görevini 8 Temmuz 1919'a kadar sürdürmüştür. Bu tarihte istifa ederek, milletin içine girmiştir (Sine-i millete dönmek). Amasya Genelgesi, Mustafa Kemal Paşa'nın askerî üniforma ile yaptığı son çalışma olacaktır. 2. Acil

  Amasya genelgesinin önemi ve sonuçları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder