+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Sivas Kongresinin Hazırlıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Sivas Kongresinin Hazırlıkları
  Sivas Kongresinin Hazırlıkları

  Amasya Genelgesi ile Mustafa Kemal, Sivas'ta millî bir kongrenin toplanması gerektiğini belirtmiş tir. 23 Temmuz 1919'da ise Erzurum'da doğu ille ri adına bir kongre toplanmış, Millî Mücadele'nin temel kurallarını oluşturan tarihî kararlar alarak kendisi için bütün yetkileri kullanacak 9 kişilik bir Heyet-i Temsiliye seçilmişti. Mustafa Kemal, Erzu rum Kongresi'ndeki başarıyı Sivas'ta daha geniş bir alana yaymak için 2 Eylül 1919'da bazı HeyetiTemsiliye üyeleriyle birlikte Sivas'a geçmiştir.Sivas Kongresi doğrudan Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine toplanmış millî bir kongredir. Kong reye katılan üyelerin 7'si Heyet-i Temsiliye üye leriydi. Bunun dışındaki 31 üye ise Batı ve Orta Anadolu illerinden geliyordu. Böylece kongre ülke çapına yayılmış oluyordu.


  Kongreye bu havayla girilmesi İstanbul Hükü-meti'ni endişelendirmiştir. Damat Ferit Paşa, kong reyi dağıtmak için kuvvet kullanmaya karar vermiş ve bu işle daha önce Mustafa Kemal'i Erzurum Kongresi'ne katılırken tutuklamaya çalışan, ancak başarılı olamayan Elazığ Valisi Ali Galip'i görevlen dirmiştir. Ancak Sivas'a gelen Ali Galip yine başarı sız olmuş, şehirden kaçmak zorunda kalmıştır. 2. Acil

  Sivas Kongresinin Hazırlıkları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder