+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Liberalizm Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Liberalizm Nedir Kısaca
  Liberalizm

  Ekonomide ve siyasette özgürlüğü savunan akım. Fransız İhtilali'nden sonra yaygınlaşan bu akım, devletçilik ilkesine alternatif olarak ortaya çıkmış; ekonomide serbest piyasa ve rekabet ortamını, siyasette ise tüm politik görüşlerin serbestçe ifade edilmesini savunmuştur. 2. Betul
  Devamlı Üye

  Liberalizm veya erkincilik, özgürlüğü birincil politik değer olarak ele alan bir ideoloji, politika geleneği ve düşünce akımıdır. Genel anlamda liberalizm, bireylerin ifade özgürlüğüne sahip olduğu, din, devlet ve kimi zaman kurumların gücünün sınırlandırıldığı, düşüncenin serbest bir şekilde dolaştığı, özel teşebbüse olanak sağlayan bir serbest piyasa ekonomisinin olduğu, hukuğun üstünlüğünü geçerli kılan şeffaf bir devlet modeli ve toplumsal hayat düzeni hedefler.
+ Yorum Gönder