+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Fransız İhtilalinin İç Nedenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Fransız İhtilalinin İç Nedenler
  Fransız İhtilalinin İç Nedenler

  Siyasi Nedenler: Fransa, XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar katı bir mutlakıyetle (monarşiyle) yönetilmiştir. Vergiler adaletsiz biçimde ve zorla toplanmıştır. Ülkede söz ve vicdan özgürlüğü yoktur. Saray lüks ve sefahat içerisinde yaşarken, halk kitleleri sefalet içerisinde hayatını sürdürmektedir.

  Sosyal Nedenler: Fransa'da sosyal durum eşitsizlik üzerine kurulmuştur. Halk, âdeta aralarında uçurum olan çeşitli sınıflara ayrılmıştı. Soylular ve rahipler ayrıcalıklı şekilde hayatlarını devam ettirirlerken, vergi veren ve ekonomik güçleri olan burjuvalar, bütün sosyal ve siyasal haklardan yoksun tutulmuşlardır.

  Ekonomik Nedenler: Yedi Yıl Savaşları'nın kaybedilmesi, saray masraflarının ağır lığı, ABD bağımsızlık mücadelesine destek verilmesi ve bazı sömürgelerin kaybe dilmesi, Fransız maliyesini iyice bozmuştur. Bu durum, ihtilalin en yakın nedenidir.
  Düşünsel Nedenler: Fransa'da XVIII. yüzyılda Monteskiyö, Volter, Didero, Jan Jack Russo gibi birçok düşünür yetişmiştir. Bunlar eserlerinde; insan haklarını, söz ve düşünce özgürlüğünü, eşitsizliğe karşı adaleti, monarşiye karşı cumhuriyeti sa vunmuşlardır. Bu aydınlar, ihtilalin altyapısını oluşturmuşlardır. 2. Acil

  Fransız İhtilalinin İç Nedenler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder