+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Kütahya Antlaşması Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Kütahya Antlaşması Kısaca
  Kütahya Antlaşması (1833)

  Fransa'nın arabuluculuğu ile yapılan bu antlaşmaya göre;
  • Mısır valiliğinin yanı sıra Cidde, Sayda, Trablusşam, Halep ve Adana valilikleri de Kavalalı ailesine bırakılacaktır.
  Mısır isyanı sırasında Osmanlı Devleti Rusya'dan yardım istemiştir. Rus Çarı'nın gönderdiği 10 gemilik Rus filosu Boğazlar'a yerleşince bu durumdan rahatsız olan Fransa ve İngiltere, Osmanlının yanında bulunma ihtiyacı duymuşlar ve Kavalalı ile padişah arasında Kütahya Antlaşması'nı yaptırmışlardır. 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Kütahya Antlaşması (1833)

  Bu antlaşmaya göre: Mehmet Ali Paşa'ya Mısır valiliğinin yanında Girit ve Suriye valiliği,
  Oğlu İbrahim Paşa'ya ise Cidde ve Adana valilikleri verilecekti.
  Yorum: Osmanlı Devleti, bir valisinin dahi isteklerine karşı çıkamamıştır. Bu da merkezi yönetimin zayıfladığını gösterir.
+ Yorum Gönder