+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda II. Mahmut'un İdari ve Toplumsal Alanda Yaptığı Islahatlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  II. Mahmut'un İdari ve Toplumsal Alanda Yaptığı Islahatlar
  II. Mahmut'un İdari ve Toplumsal Alanda Yaptığı Islahatlar

  Divan-ı Hümayun kaldırılarak, yerine Nazırlar Kurulu (Bakanlıklar) kurulmuştur. Memurları yargılamak için Dar-ı Şura-yı Bâb-ı Âli adında bir mahkeme (Danış tay) kurulmuştur.

  Herkesin din ve inanç özgürlüğü güvence altına alınmıştır. İlk nüfus sayımı (askeri amaçlı) yapılmıştır. Tımar sistemi kaldırılarak memurlara maaş bağlanmıştır (1831). Müsadere sistemi kaldırılarak, memurlara da mülkiyet ve miras hakkı tanınmış tır.
  Kanunları yazarak padişahın onayına sunmak amacıyla Meclis-i Valây-ı Ah-kâm-ı Adliye adında bir meclis açılmıştır.
  Memurlar için sarık ve cüppe yasaklanmış, fes, ceket ve pantolon giyme zorun luluğu getirilmiştir.

  Posta ve polis teşkilatları kurulmuştur.
  Karantina servisi kurulmuştur.
  Devlet dairelerine kendi portresini astırmıştır. 2. Acil

  II. Mahmut'un İdari ve Toplumsal Alanda Yaptığı Islahatlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder