+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Ayastefanos Antlaşması Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Ayastefanos Antlaşması Kısaca
  Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması (1878)

  Bu antlaşmaya göre:
  Balkanlarda bağımsız bir Bulgar Krallığı kurulacak, Doğu Rumeli ve Makedonya Bulgaristan'a bağlanacaktı.
  Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne sınırı olacaktı.
  Bosna Hersek'e özerklik verilecekti.
  Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık verilecekti.
  Kars, Ardahan, Batum ve Doğubeyazıt Ruslara verilecekti.
  Osmanlı Devleti, Girit'te ve Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapacaktı.
  Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti.
  Rusya'nın Ayastefanos Antlaşması ile Balkanları egemenliği altına alması, Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne sınırı olması nedeniyle Rusya'nın Akdeniz'e inmesinin kolaylaşması, İngiltere'nin Akdeniz'deki çıkarlarına zarar vereceği için ingiltere, Almanya ve Avusturya'yı da yanına alarak Ayastefanos Antlaşması'na itiraz etmiştir. Rusya bu devletlerle yeni bir savaşı göze alamadığı için Ayastefanos Antlaşma-sı'nın geçersizliğini kabul etmiş ve Ayastefanos'un yerine aynı yıl Berlin Antlaşmasını imzalamıştır. 2. Acil

  Ayastefanos Antlaşması Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


yeşilköy antlaşması kısaca,  ayastefanos antlaşması kısaca