+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda I. Meşrutiyet'in ilanının Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  I. Meşrutiyet'in ilanının
  I. MEŞRUTİYETİN İLANI (24 Temmuz 1908)

  Meşrutiyet'in ilanının amacı:
  II. Abdülhamit'in baskıcı yönetimine son vererek, anayasal sisteme yeniden geçmek
  Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak Halkın, devlet yönetimine katılmasını sağlamak
  Reval'de gizli bir toplantı yapan İngiltere ve Rusya'nın, Osmanlı Devleti'ni paylaşma planlarını bozmak
  İngiltere ve Rusya'nın Reval Konferansı'nda (1908) Osmanlı'yı parçalama ve paylaşmaya karar vermeleri üzerine ittihat ve Terakki Cemiyeti, bu devletlerin amaçlarına ulaşmalarını engellemek için meşrutiyeti ilan ettirmeye çalışmıştır. İttihat ve Terakki yöneticilerinin önderliğinde Selanik'te isyan başlatılmış ve is yancılar, meşrutiyeti ilan ettirmek için İstanbul'a yürümeye karar vermiştir. İsya nı bastıramayan II. Abdülhamit, anayasayı yeniden yürürlüğe koyarak meşruti yeti ikinci kez ilan etmiştir (24 Temmuz 1908). 2. Acil

  I. Meşrutiyet'in ilanının isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder