+ Yorum Gönder
Tatil Gezi ve Turizm ve Dünya Ülkeleri Forumunda Yönetim şekilleri nelerdir hangi ülkeler hangi yönetim şeklini kullanır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yönetim şekilleri nelerdir hangi ülkeler hangi yönetim şeklini kullanır?

  Yönetim şekilleri nelerdir  Teokrasi
  Teokrasi dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terimdir (Din erki)
  Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir Her ne kadar farklı algılanış biçimleri ve yorumları mevcut olsa da, teokrasi en yalın anlamda “devlet işlerinden bir tür ruhban sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırılmaya çalışıldığı sistem” olarak tanımlanabilir

  Kelimenin Kökeni
  Theokrasi teriminin kökeni Yunanca θεοκρατία (theokratia)’dan gelmektedir Tanrı Düzeni (Josephus) demektir Kelime Yunanca Teos’dan dönüşmüştür Theos kelimesinin kökeni Hint Avrupa dillerinde dinî kavramlar içinde yer alır Theos’un anlamı tanrı, Kratos’un anlamı ise düzen demektir Kelime Yunancada Tanrı’nın Düzeni anlamına gelir Teokrasi kelimesi hiçbir şekilde İngilizcede gerçek anlamında kullanılmamıştır İngilizcede kaydedilen ilk kullanım 1622 tarihlidir İlahi Esin Altındaki Papazların Hükümeti olarak (Tevratda Krallardan önce kullanıldığı şekliyle) anlaşılmıştır1825′ten sonra ise Din adamlığına ve dine dayalı politik ve sivil güce teokrasi denilmiştir

  Din kurallarının geçerli olduğu sistem olan teokraside, kurallar ya dini kuralların aynısıdır, ya bunlardan büyük ölçüde etkilenmiştir ya da dini kurallarla çelişik olsa dahi dini temellere dayandırılır veya meşrutiyet için dayandırılması gerekir Teokrasi ile yönetilen ülkelerde hukuk sistemi dine dayandırılması gerekir, hukuki kararların en yüksek mercii bir tür ruhban sınıfıdır Teokratik sistemin dayandırıldığı dine göre ağırlığı ve önemi çeşitli olsa da, bu sistemde doğma mantığı ve akli durum göz önünde tutulur; çoğu zaman mantıki, akli ve pratik durumlar kabul edilen dogmalara adapte edilmeye çalışılır Teorik anlamda, sistemin temeli dogmadır, diğer her türlü bilgi ikincil önem ve plandadır Toplumsal yapı, hukuki yorumlar, eğitim ve kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre uygulanır

  En genel şekilde, din adamları sınıfı tarafından dinsel kurallarla yönetilen toplumların yönetim biçimi olarak tanımlanabilen teokrasi kavramı birbirinden farklı anlamlara gelmektedir Theos (ilâh-Tanrı) ve Kratos (kuvvet-güç) kelimelerinden oluşan teokrasi kavramı, tann kuvvetiyle idare edilen devlet anlamını vermektedir Yönetimin dine bağlı olduğu toplumlara teokratik toplum, devlete teokratik devlet ve siyasî-idarî sisteme de teokrasi denmektedir

  Teokrasi ile kavramlaştırılan dine bağlı siyasî idarî sistemlerde din, toplumsal sistemi belirleyen tek kuvvet olup siyasî iktidar din adamlarının elinde ve tekelindedir Toplumda bütün düzenlemeler din tarafından yapılmakta ve idarî kadrolar din adamlarınca kullanılmaktadır Toplumsal ilişkileri ve örgütlenmeyi düzenleyen bütün hukuk normları, dine dayandırılmış olup dinin dışında hiçbir şey hukuka kaynaklık edememektedir Devletin siyasî ve idarî kurumlan ile hukuk yapısı dinden ayrılmış bulunmamaktadır
 2. Zarafet
  Üye

  Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Yönetim biçimlerinden olan bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir.
+ Yorum Gönder


hangi ülkeler hangi yönetim şeklini kullanıyor,  ülkeler ve yönetim şekilleri,  hangi ülkelerde hangi yönetim şekilleri ,  yönetim şekillerinin kullanıldığı ülkeler,  dünyadaki yönetim şekilleri nelerdir,  dünya ülkeleri yönetim şekilleri