+ Yorum Gönder
Tatil Gezi ve Turizm ve Dünya Ülkeleri Forumunda Dünyada ekonomik faaliyetlerin dağılımındaki farklılıkların nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dünyada ekonomik faaliyetlerin dağılımındaki farklılıkların nedenleri nelerdir
  kısaca dünyada ekonomik faaliyetlerin dağılımındaki farklılıkların nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Dünyada Ekonomik Faaliyetlerin Dağılımındaki Farklılıkların Nedenleri

  Bir ülkedeki ekonomik faaliyet alanlarının karşılaştırılması bize iş gücünün o ülkede birincil, ikincil ve üçüncül faaliyet alanlarına göre nasıl dağıldığını gösterir. Her ülkede işgücünün faaliyet alanlarına dağılımı farklılık gösterir ve bu dağılım bize o ülkenin ekonomik durumuyla ilgili önemli bilgiler verir.
  Aşağıdaki haritada, ekonomik gelişmişlik düzeyleri farklı olan bazı ülkelerde ekonomik faaliyet alanlarının dağılımı gösterilmektedir. Bununla birlikte, Dünya iki ekonomik parçaya ayrılmış olup yeşil hattın kuzeyinde ve doğusunda yer alan ülkeler zengin ya da gelişmiş, yeşil hattın güneyinde ve batısında yer alan ülkeler fakir ya da geri kalmış ülkelerdir.
  Buradaki gelişmiş zengin ülkelerde insanların çoğu birincil
  ve ikincil faaliyet alanlarından çok üçüncül faaliyet alanlarında çalışır. Tam tersi olarak fakir ülkelerde ise nüfusun çoğu öncelikle birincil, daha sonra ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyet alanlarında çalışır.
  Peki acaba bütün gelişmiş ülkelerde faaliyetlerin dağılımı bu Şekilde midir? Buna cevap olarak bütün ülkelerin yaşanan süreçler sonucunda bu konuma geldiklerini söyleyebiliriz. ABD, Hindistan ve Brezilya farklı ekonomik gelişmişlik düzeyindeki ülkelerdir. Bu ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerde çalışanların dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.Bundan 100 ya da 200 yıl önce Amerika ve Fransa gibi ülkelerde de ekonomik faaliyetlere göre çalışanların dağılımı günümüzdeki Hindistan’a benzemekteydi. İngiltere’de çalışanların ekonomik faaliyetlere göre dağılımının son iki yüzyıl içerisinde nasıl değiştiğini gösteren aşağıdaki grafik incelendiğinde bu süreç daha iyi anlaşılabilir.

  Gelişmiş Ülkeler

  ♦ Sanayi ürünleri ihraç ederler.
  ♦ Nüfus artış hızı düşüktür.
  ♦ Ürün değerleri yüksektir
  Az gelişmiş Ülkeler
  ♦ Tarımsal ve madensel ürünler ihraç ederler.
  ♦ Nüfus artış hızı yüksektir.
  ♦ Ürün değerleri düşüktür.
  ♦ Nüfusun önemli bir kısmı birincil ekonomik faaliyetlerde P çalışır.
  Okuma yazma oranı düşüktür.
  ♦ Ortalama ömür kısa ve yaşam standardı düşüktür.
  ♦ Nüfusun büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşar.
  ♦ Sanayileşmesınırlıdır, teknolojik alt yapı bakımından ye*tersizdir.
  ♦ Beslenme yetersizdir.

+ Yorum Gönder