+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Farabi Hakkında Kısa Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Farabi Hakkında Kısa Bilgiler
  Farabi Kimdir

  Farabi (d. 870 Farab - ö. 950 Şam) İslam felsefecisidir. İbni Ebi Üseybia, Şemseddin eş-Şehrezûrî'ye dayananlara göre Fars kimilerince de Farabi'nin El-Türkî nisbesini ilave ederek hareketle Türkî ailenin çocuğu olduğunu iddia eden İbni Halikan'a dayanarak Türk olduğunu söyleyenler de vardır.

  Asıl adı:Muhammed bin Tahran bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında "Alpharabius" adıyla anılan Farabi, Farab (Otrar kenti)'da doğduğu için Farabi (Farablı) diye anılır. İlk öğrenimini Farab’da, medrese öğrenimini Rey ve Bağdat’ta gördükten sonra, Harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylan’la birlikte Aristoteles’in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu.

  Farabi'yi anlatan kitaplar, İslam aleminde Ebul Hasan el-Beyhaki, İbn-el-Kıfti, İbn bu Useybiye, İbn el-Hallikan adlı yazarlar tarafından Farabi'nin ölümünden birkaç yüzyıl sonra gerçekleştirildi. Ama bu yapıtlar, birer araştırma olmaktan çok, Farabi'yle ilgili söylenceleri derliyor,bir felsefeciyle değil, bir ermişi açıklıyordu. 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Farabi 870 tarihinde dünyaya gelmiştir. Önemli birçok eserleri bulunmaktadır. Dil felsefesi hakkında çok bilgisi vardır.
+ Yorum Gönder


farabi kimdir,  farabi,  farabinin hayatı,  farabi hayatı,  farabi kimdir kısaca,  ünlü türk büyükleri