+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Hoca Dehhani - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Hoca Dehhani - Kimdir Kısaca Hayatı
  Hoca Dehhani kacyılında doğduğu ve öldüğü bilinmemektedir. Türk edebiyatın ilk gazel ve kaside şiirini yazmıştır.

  Hoca Dehhani aslen Horasanlı olup, Anadolu Selçuklu sarayında yetişen divan şairi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Horasan’da doğdu. Moğol istilası sırasında Anadolu’ya gelip yerleşti. Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaeddin Keykubad’ın takdirini kazandı. Sultan’ın isteği üzerine Farisi olarak, 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi yazdı. Ancak eser bugün ortada yoktur.
  Divan edebiyatının ilk temsilcilerindendir. Gazellerinde mazmunlara açık şekilde yer verdi.
  Oğuz Türkçesini en zarif ve en sade şekilde kullanmıştır. Şiirleri devrine göre, Türk Edebiyatında gazel ve kaside nazım şeklinin ilk örnekleri olup, kolay anlaşılan benzetmelere yer vermiştir. Tasavvuf şiirinin hakim olduğu bir çevrede yaşamasına rağmen, şiirlerinde pek tasavvuf etkisi görülmez.
  Farisi ve Türkçe şiirler yazan Dehhani, devrinin, çevresinin sosyal hayatını, ahlak, insan ve güzelliğini aksettiren ilk şairlerdendir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Hoca delhanin tam olarak kaç yılında doğup öldüğü bilinmemektedir. hoca delhani gazel ve kaside şiirlerinin öncüsüdür. hoca delhani asıl olarak horasanlı biridir. hoca deşlhani şiirlerini farisi ve türkçe yazmıştır.
+ Yorum Gönder


hoca dehhani,  hoca dehhani kimdir kısaca,  dehhani