+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Şükrü Elçin Biyografisi kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Şükrü Elçin Biyografisi kısaca Hayatı
  Halk edebiyatı bilim adamı  23 Eylül 1912 tarihinde Florina’da doğdu. Babası Mehmed oğlu Murad, annesi Ayşe Elçin’dir. Baba soyu, Germiyan-Kütahya’dan Rumeli’ye geçen Çelenklioğlu ailesine çıkar. Anne tarafı
  Konya-Karaman’dan Küçük Hâfız Bey sülâlesindendir. Annesinin babası Hâfız Râşid ile amcası Hâfız Ahmed medresede tefsir ve hadis okutmuşlardır. Elçin’in babası Rüştiye öğrenimi görmüş, hayatını çiftçilikle kazanmış bir şahsiyettir.s-kr-el-in-biyografisi-k-saca-hayat-.jpg
  İttihat ve Terakki Cemiyetinin Florina şubesinin kurulmasında emeği geçti. Elçin ailesi, Lozan Antlaşması’ndan sonra mübadil-muhacir olarak Türkiye’ye gelip Manisa’nın Turgutlu kasabasına yerleşti. Şükrü Elçin düzenli öğrenime
  Turgutlu’da başladı. Cumhuriyet İlkokulu'ndan mezun oldu. Manisa’da ortaokulu, İzmir’de liseyi tamamladı. 1936 yılında girdiği İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1939’da bitirdi. Askerliğini 1940-1941 yılları arasında Giresun ve Sivas’ta yaptı. Sırasıyla Sivas ve Denizli liseleri, Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okulu, Atatürk Lisesi, Maarif Koleji, Harb Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü gibi kuruluşlarda edebiyat dersleri verdi. 1949’da doktorasını tamamladı. Millî Eğitim Bakanlığınca iki yıl müddetle Paris’e gönderildi.

  Sorbone Yüksek Tetkikler Okulunda André Varangac’ın folklor derslerini takip etti.
  1958 yılında Nebahat Gensu ile evlendi. Bu evlenmeden iki çocuğu oldu. Kızı Hamide Dilek Elçin, Oxford Üniversitesi Türk Dili Öğretim Üyesidir. Oğlu Murat Elçin, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde biyokimya profesörüdür.

  1962’de doçent oldu. 1964 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne intisap etti. Sosyal ve İdarî Bilimler Akademisi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kurdu. 1969’da profesörlüğe yükseltildi. 1971-1972’de Londra ve 1974’te Viyana kütüphanelerinde Türkçe yazma eserler üzerinde araştırmalar yaptı. 13 Temmuz 1982 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü başkanı iken emekli oldu.

  1983’ten itibaren bir devre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul Üyeliğinde bulundu. Türk Ocağı, Türk Folklor Kurumu, İLESAM,
  Aydınlar Ocağı'nın üyesi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün Başkanı oldu.

  Aldığı ödüller:
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 1976, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Nirun tarafından verilen hizmet ödülü 25.06.1982, İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 1983, Şükrü Elçin Armağanı 1983, Hacettepe Üniversitesi Türkiye İş Bankası Halk Bilim Büyük Ödülü 1984, Gazi Üniversitesi “Millî Eğitime Hizmet” Ödülü 20.04.1984, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Bozer tarafından Akademik Hizmet Belgesi 30.06.1986, 3. ve 4. Milletlerarası Türk Folklor 1 Kongreleri Onur Belgeleri 1986, 1988, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şeref Üyeliği Belgesi 13.02.1987, Türkolojiye Üstün Hizmet Armağanı 1988.

  Ortaokul sıralarından itibaren şiirle yazı hayatına başlamış ve yazılarında Şükrü Murat, Şükrü Murat Elçin, Şükrü Elçin, Çelenklioğlu, Terzioğlu, Macit Demir, Ş.E. Arı imzalarını kullandı.

  Yeni Asır, Ulus, Kudret, İstanbul, Tercüman gibi
  gazetelerde, Gençlik (Turgutlu), Ülkü, İnan, Orhun, Türk Yurdu, Türk-Etnogrofya, Türk Folkloru, Sivas Folkloru, Türk Kültürü Araştırmaları, Hacettepe Sosyal ve Beşerî Bilimler, Türk Dili, Bilge, Kültür ve Sanat, Emel, Erciyes, Gazi Eğitim, Büyük Türkiye gibi dergilerde ve Türk Ansiklopedisi’nde yazıları çıktı.

  Yurt içinde 1. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (15-20 Ekim 1978,İstanbul) “Cezayir Şâirlerine Dair Bir Cönk”, 2. Milletlerarası Türk Folklor
  Kongresi (Bursa, 1981)’ne Türkiye’de Halk Edebiyatı Çalışmalarının Değerlendirilmesi, IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (İstanbul, 1982)’ne Türk Halk Edebiyatında “Turna” Motifi; yurt dışında 11. Dâimî Altaistik Kongresi (2-
  6 Haziran 1968, Kopenhagen, Danimarka)’ne Récits en Prose Livresque et Réalistes d’Istanbul, Milletlerarası 1. Güney Doğu Avrupa ve Balkan Etütleri Kongresi (7-13 Mayıs 1970, Atina, Yunanistan), Le Théatre Folklorique Paysan
  Turc; Dâimî Altaistik 1954 Kongresi (25-30 Haziran, Strasburq)’ne Gündeşlioğlu, Poéte Populaire Turkmene d’Anatolie; Arap Folklor Kongresi (1-10 Mart 1977, Bağdad, Irak) ne Probléme de la Coordination des Travaux
  Folkloriques des Les Pays d’Islam; Kıbrıs’ta Türk Kültürü ve Turizm Politikası Sempozyumu (30 Ekim-1 Kasım 1989, Lefkoşe, Kıbrıs)’na Kıbrıs’ta Türk
  Edebiyatı ve Folklor konulu (1990) bildirilerle katıldı. İki yüzü aşkın kitap, makale, tanıtma ve tenkid yazısı yazdı.

  ESERLERİ:

  Şâir Bozuntuları, (Niyazi Hicrân-Damla ile birlikte), Hâfız Ali Matbaası,
  İzmir, 1932, 24 s.

  Yirmidört (Şiirler), Kültür Basımevi, İstanbul, 1944, 31 s.

  Hikâyeler
  (Ali Gündüz Akıncı ile birlikte) –Antoloji- MEB Köy Kitaplığı 6, Millî Eğitim Basımevi, 1949, 74 s.
  Kerem ile Aslı Hikâyesi (Araştırma), Millî Eğitim Basımevi, Ankara,
  1949, VII-I+128 s.

  Deli Dumrul
  (Turhan Oğuzkan ile birlikte), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 21 s. (Resimli)

  Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu),
  Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Seri IV, Sayı: A.1, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 83 s. (İkinci ve Üçüncü baskılarını yapmıştır)

  Türk Bilmeceleri,
  Devlet Kitapları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970.
  VII+90 s. (İkinci ve üçüncü baskısı yapılmıştır)
  Çocuklarımıza Şiirler (Antoloji), Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1974, 172 s. (İkinci baskısı yapılmıştır)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Şükrü elçin 23 eylül 1912 yılında dünyaya gelmiştir. şükrü elçin ittihat ve teraki cemiyetlerişnin florinada kurulması için çok fazla emek harcayan bir isimdir. aslında bir edebiyatçı olan şükrü elçinin sahip olduğu bir den fazla eseri bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder