+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Pico della Mirandola - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MaiEf_
  Devamlı Üye

  Pico della Mirandola - Kimdir Kısaca Hayatı

  Pico della Mirandola kısa yaşamı


  İtalyan bilgini (Mirandola, 1463 - Flo*ransa, 1494). Mirandola şatosunda doğan Pico della Mirandola'nın zekâsı genç yaşta gelişti; ünlü Bologna Üniversitesi'ne, kilise hukuku öğrenimi görmek üzere girdiğinde henüz on üç yaşındaydı. 1479'dâ Floransa Üniversitesi'ne ya*zıldı ve orada yaşamı boyunca en çok etkileneceği kişi olan ünlü İtalyan hü*manisti Marsilio - Ficino'yla (1433-1499) tanıştı.

  İçini kemiren bil*gi kurdu, Pico della Mirandola'nm Aristoteles ve Eflatun'u okumasına, arapça ve ibranice öğrenmesine yol açtı; bu arada gizli ve simgesel bir akım olan kabalaya ilgi duydu.


  picodellamirandola1.jpgpicodellamirandola2.gif
  BİLGİNİN YOLLARI

  Çeşitli olduğu kadar derinlemesine bir bilgi dağarcığı edinerek kendini yetiş*tirmiş olan bilgin, halk önünde savun*mak istediği dokuz yüz savı (Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae [Felsefe, Kabala ve İlahi*yat Üstüne Sonuçlar]) 1486'da Roma' da yayımladı. 900 sav ya da öneriden oluşan bu ya*pıt, bütün uygarlıkların dinsel ve ah*laksal gelenekleri üstüne derin bir bilgiye dayanıyordu. Başlıca amacı da Hıristiyanlığın daha önceki kültür ve düşünce biçimlerinin bir kavşak nok*tası olduğunu göstermek ve böylece evrensel bir felsefi barışın kurulma*sını sağlamaktı.

  Önce izin verildiyse de, daha sonra bu konuda tartışmak yasaklandı ve ileri sürülen savların yanlış olduğu ilan edildi.Dine saygı*sızlıkla suçlanan (1487) Pico della Mi*randola, Fransa'ya kaçtı ve orada Vincennes kulesine hepsedildi (1488). Floransa'ya döndüğünde yeniden çalışmaya başladı ve Tekvin'in yorumu olan Heptaplus'u (1489) hazırlamaya koyuldu.

  Dominiken Savonarola'nın etkisiyle dinsel bir yaşama yöneldi, hukuksal astroloji üstüne büyük bir yapıtın hazırlığı içindeyken sekreteri Cristoforo de Casalmaggiore tarafından zehir*lendi. Ölmeden kısa süre önce Dominiken tarikatına girmiş olan bilginin latince yapıtları yeğeni tarafından ya*yımlandı.
  Kaygılı bir düşünür olan Pico della Mirandola doğmakta olan hümaniz*me, bütün gerçeklerin merkezine in*sanı yerleştirmekle spekülatif bir an*lam kazandırdı

  Alıntı
 2. Zahra
  Üye

  Hümanist Düşünür ve Gizemci olan Mirandola İtalyandır. Yahudilik yaşamına ve Büyüye karşı çok fazla olan ilgisi ile ün salmıştır. Verdiği eserleri ile Rönesansa katkıda bulunduğu iddiası ile sürgüne gönderilmiş ve yıllarca memleketinden uzak kalmıştır.
+ Yorum Gönder


pico della mirandola,  pico della mirandola kimdir