+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda John Dewey Kimdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  John Dewey Kimdir?
  John Dewey kısa yaşamı


  1859 yılında doğdu.Felsefe akımının kurucusu ünlü Amerikan filozof ve eğitim teorisyeni.

  Charles Sanders Peirce ve William James’ın görüşlerinin bir sentezini yaptı. Pragmatizmi, mantıksal ve ahlaki bir analiz teorisi olarak geliştirdi.

  Kariyerine Hegelci bir idealist olarak başladı. Felsefesi mutlak idealizmden deneysel pragmatizme doğru bir evrim geçiren, bu arada evrimci biyolojiden de yoğun bir biçimde etkilenen ve bu durumun bir sonucu olarak felsefeye, doğa bilimlerinin ve sanatın temel tezlerine dair fikirleri, sosyal ve kültürel kurumlarla ilgili görüşleri açıklığa kavuşturdu. İnsan yaşamını ve toplumunu etkileyen inançları analiz etme görevini yükleyen Dewey, doğayı ve bilen insan zihnini birbirinden ayıran geleneksel bilgi anlayışına karşı çıktı. Deneyimin çözülecek problemleri ortaya koyduğunu, pasif bir varlık olmamak durumunda olan insanın doğayı değiştirme ve dönüştürmeyi öğrendiğini savundu. 1952 yılında öldü.


  John Dewey.jpg

  Temel Eserleri: Problems of Man ( İnsanın Sorunları), Studies in Logical Theory (Mantık Teorisiyle İlgili Araştırmalar), Freedom and Culture (Özgürlük ve Kültür), Human Nature and Conduct (İnsanın Doğası Ve Davranışı), How we Think? ( Nasıl Düşünüyoruz?).
 2. Zahra
  Üye

  20. y.y. lın en önemli Filozoflarından ve Aletçilik Felsefesi olarak bilinen felsefenin kurucusu olan Amerikalı Felsefecidir. Pragmatizmi mantıksal ve Ahlaki bir kuram olarak geliştirmiştir. William Jamesten çok etkilenmiş ve onun da görüşlerini genişletmeye çalışmıştır.
+ Yorum Gönder


john dewey kimdir,  john dewey hayatı,  john dewey