+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Heinrich Rudolf Hertz Hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Heinrich Rudolf Hertz Hakkında bilgi

  Heinrich Rudolf Hertz kısa yaşamı

  Alman fizikçisi (Hamburg 1857-Bonn 1894). Bir senatörün oğluydu. Meslek seçiminde, önce mühendislik ile bilimsel araştırma arasında bocaladı, sonunda bilimsel araştırmayı seçti. Berlin üniversitesi Fizik laboratuvarında çalıştı ve Helmholtz’un dikkatini çekti. Karlsruhe Yüksek Teknik okulunda (1885), sonra Bonn üniversitesinde (1889) profesör oldu.

  Hertz dalgaları, çağımızın en popüler ve her gün yararlandığımız buluşlarındandır. Uygarlığımızı, Hertz olmadan tasımlamak (tasavvur etmek) olanaksızdır. 1857′de Hamburg’da doğan Hertz, senatör (eyalet milletvekili) bir babanın oğlu. Üniversitede, uzun süre, mühendis olarak çalışmakla, bilime yönelmek arasında tereddüt etmiş sonunda bilimi yeğlemiş, Berlin Üniversitesi fizik laboratuvarında Helmholtz’un dikkatini çekmiş. Helmholtz, öğrencilerine ödüllü bir konu verdiğinde, Hertz’e elektrodinamik üzerinde çalışırsa başarıya ulaşacağını söylemiş.

  Elektrodinamik, iki kutup arasında gidip gelmektedir o sıra. Kutuplardan biri, uzaktan eylem kavramına dayanan eski elektrik kuramlarından (Biot, Savarı, Weber, Neumann, Clausius kuramları), öbürüyse Faraday ve Maxwell’in görüşlerinden biçimlenmektedir.

  Faraday’a göre, elektrodinamik görünümlerin kökeni, devinideki yüklerde ve manyetik taneciklerde değil, kutuplaşmaya elverişli ortamda daha çok. Faraday’ın başlangıçta güç anlaşılan düşüncelerini kesin olarak açıklayan ve ondan, tutarlı bir bütün ilişkiler sistemi çıkaran Maxwell. Dielektrik polarizasyonun doğuşu ve ortadan kalkışının, galvanik akımla aynı etkilere yol açıp açmadığı, Maxwell kuramının temel direği.

  Hertz Elektrik Gücünün Yayılması Üzerine Araştırmalar’da, Maxwell’in koyduğu biçimde ele alır sorunu. Keskin bir usavurmayla geliştirir düşüncesini. Elektrodinamik eylemleri göstermek amacıyla elektrik kıvılcımını kullanır.

  Hertz’in belli belirsiz görüntülerden varmış olduğu noktaya ancak, olgular içindeki çelişkileri etkin bir çözümlemeyle görebilen, duyumlarla kavramların ayrı özelliklerini fark eden bir akıl varabilirdi. Selektromanyetik dalgaların uzunluklarını ve onların yayılma hızlarını ölçen Hertz, Maxwell’in vardığı sonucu berkitti: Elektromanyetik dalga hızı ışık hızına eşitti.

  Duyumların, bir tür hayırlanması olan bu sonuç (duyumlarından ayrı kavramlara varılması anlamında), fiziğin en etkin ve de doyurucu buluşlarındandır. Optik ve elektrodinamik görünümlerin özdeşliğini görmek (karşıtların birliği), birleştirici evren görüşüne esaslı katkıda bulunmuştur. Hertz’in buluşu, Einstein’ın genel görelik kuranımda, yerçekimiyle, geometriyi birleştirmesine benzetilebilir.

  Hertz’ten bu yana “uzaktan eylem” diye bir şeyin bulunmadığı anlaşılmış (Newton da, bu eylem türünü çekincesiz kabul ediyor değildi); yeni elektromanyetik görüşle fiziğe sağlam bir temel kazandırılmıştır.

  “Faraday-Maxwell kuranımın özü nedir? sorusuna Hertz açık olarak “Maxwell denklemleri sistemi” yanıtını vermiş, Maxwell denklemlerinin, mekaniğe temel olduğunu kabul edip elektrodinamiği, görünmeyen deviniler aracılığıyla dinamiğe çekmek isteyen çabaları maddeci bir anlayışla eleştirmiştir.

  Ölümünden sonra yayınlanan, Mekaniğin İlkeleri’nde (1894), mekanik öğretisini “en doğru yol” ilkesine dayandırır. Aşağı yukarı, eski mekanik görüşüne vardıran bu ilke, devindirici güçler arası ilişkileri değil, kütleler arası ilişkileri ön plana alır. Programını tamamlamak üzere “kütleler ve gizli ilişkiler” varsayımını ileri sürerken görünür devimlerin eksiksiz koşullarına varır.

  Mekaniğinin, basit ve hesap edilebilir uygulanımına örnek vermeyen Hertz, onun fizik güçler kuramına yol açtığının kendiliğinden ortaya çıkacağını düşünmüş olacaktır. Yirminci yüzyıl fiziğidir Hertz kuramlarının uygulandığı alan. Einstein çekim kuramında, en doğru yol ilkesi, gökcisimlerinin devinisiyle izlenen bir yasa. Çekim, Einstein’a göre, gerçek bir kuvvet değil. Devininin ortaya çıkışındaki metrik koşullara bağlı bir varlık.
  Heinrich Rudolf Hertz Resim
  geburtstagheinrichhertz.jpgheinrichrudolfhertz1.jpgheinrichrudolfhertz3.jpg

  Hertzsel düşünceyi izleyerek kütlelerin evrene dağılımında, Riemann uzay-zaman ölçülerindeki bağlantı güçlerini sezinleyen Einstein’dir. 1885′te, Karlsruhe’deki Teknik Yüksekokulu’na çağrılan Hertz, belli başlı buluşlarını orada gerçekleştirmiş, 1889′da Bonn’a gitmiştir.

  Genç yaşta, çeşitli akademilere seçilmiş ve bilim dünyasında büyük saygı görmüştü. Gün geçtikçe artan ününün tadını çıkaramadı. 37 yaşında eziyetli bir sayrılıkla yaşama veda etti (1894). Yapıtları bile, daha çok ölümünün ardından yayınlanabildi.

 2. Zahra
  Üye

  Alman Fizikçi olan Rudolf Hertz, Berlin Üniversitesin de Fizik üzerine çalışmıştır. Karlsruhe Üniversitesin de Profesörlük ünvanı almıştır. Bu Üniversitesin de en önemli başarısı olan Radyo Dalgalarını keşfetmiştir. Elektromanyetik dalgaların akımını düzenlemiştir.
+ Yorum Gönder