+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Werner Heısenberg Kimdir, Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Werner Heısenberg Kimdir, Hayatı
  Werner Heısenberg genel bilgileri


  Werner Heisenberg 5 Aralık 1901 tarihinde Almanya da dünyaya gelmiştir. Almanların en önemli fizikçilerinden biridir. Birçok önemli ödüllere sahip olmuştur. 1 Şubat 1976 tarihinde vefat etmiştir.


  WERNER HEISENBERG.jpg


  Bilim tarihinde yüzyılımızın ilk çeyreği, devrimsel atılımların birbirini izlediği, fırtınalı bir dönemdir. Planck'ın kuantum, Einstein'ın görelilik kuramları ve Rutherford'un atom modeli, bu atılımların başlıcalarıdır.

  Bohr'un 1913'te ortaya koyduğu kuantum atom modeli, 1920'lerde özellikle genç fizikçilerin ilgi odağı olmuştu. Ne var ki bu model, bazı önemli noktalara ışık tutmakla birlikte, yeterince belirgin ve tutarlı olmaktan uzaktı. Üstelik, Bohr'un "kuantum yörüngeleri" dediği kavram için ortada deneysel kanıt da yoktu. Elektronların çekirdek çevresinde dönmesi, güneş sistemine bir benzetme olarak kalan bir varsayımdı. Modeli kimi yönleriyle yetersiz bulan genç fizikçilerin başında De Broglie, Pauli, Heisenberg, Schrödinger ve Dirac gibi, çalışmalarıyla daha sonra ünlenen seçkin isimler vardı. Bunlar arasında en büyük atılımın Heisenberg'den geldiği söylenebilir.

  Heisenberg, yirmi dört yaşında iken oluşturduğu matris mekanik ve kendi adıyla bilinen belirsizlik ilkesiyle, atom fiziğine yeni bir kimlik kazandırarak 1932'de Nobel Ödülü'nü alır. Fizikçi arkadaşları arasında sezgi gücüyle tanınan Heisenberg, daha okul yıllarındayken, ders kitaplarında yer alan görsel modellere kuşkuyla bakmış; Bohr modelini bile pek inandırıcı bulmamıştı. Özellikle modele dayanan varsayımlardan, görsel imgelerden kaçınıyordu. Atom, modellerde işlendiği gibi karmaşık değil; basit bir yapıda olmalıydı. Bohr ile karşılaşıp ve tartışmak, çok istediği birşeydi.

  Bu fırsat çıktığında delikanlı, Münich Üniversitesi'ndeki öğrenimini keserek Göttingen'e gitti. Bohr, bir sömestr için Göttingen Üniversitesi'ne konuk öğretim üyesi olarak çağrılmıştı. Atom fiziğinin önde gelen bir kurucusuyla tanışmak, kaçırılacak bir fırsat değildi. Heisenberg, dikkatli bir dinleyiciydi; ancak sırası geldiğinde doyurucu bulmadığı noktaları belirtmekten, dahası Bohr'u düpedüz eleştirmekten çekinmiyordu. Bohr,bu iddialı gencin olağanüstü yetenek ve coşkusunu fark etmekte gecikmemiş; sömestr sonunda ona Kopenhag Teorik Fizik Enstitüsü'ne katılma önerisinde bulunmuştu. Üniversiteyi bitirir bitirmez, seçkin genç fizikçilerin toplandığı Enstitü'ye katılan Heisenberg'in sorguladığı temel nokta şuydu: Bohr modelinde öngörüldüğü gibi elektron, devindiği yörüngeyi nasıl "seçmekte"; dahası bir başka yörüngeye sıçramadan önce titreşim frekansını nasıl "belirlemekteydi"? Bohr, bu varsayımını açıklamamıştı. Onun yaptığı, Planck'ın kuantum sabitini uygulamaktı. Bohr'a göre atomun dengesini koruması, Planck sabitinin enerjiyi sınırlama ve düzenleme etkisiyle gerçekleşmekteydi. Ancak bu yaklaşım, doyurucu bir açıklama getirmiyordu.

  Elektronun çekirdek çevresinde devinen, sıradan bir parçacık olduğu savı da dayanaksızdı. Aslında Bohr'un atomik olgulara Planck sabitini uygulaması, yerinde bir yaklaşımdı; çünkü kuantum teorisi klasik mekanikten daha yeterli sonuç vermekteydi. Ancak bu, teorinin birtakım sorunlar içermediği anlamına gelmiyordu. Heisenberg, varsayımlar ve görsel modeller yerine, doğrudan deneysel verilere dayanan matematiksel bir dizge arayışı içindeydi. Öncelikle kimi saptamaların göz önünde tutulması gerektiğine inanıyordu. Örneğin, atom içinde kaldığı sürece elektrona ilişkin, tahminlerin ötesinde fazla bir şey söyleyemeyiz. Ancak atom dışındaki davranışına ilişkin elimizde epey deneysel veri vardır. Bunun yanı sıra, ivmeli devinen bir elektrik yükü olan elektronun, atom içinde de ivmeli devinen bir elektrik yükü olması koşuluyla, elektro-manyetik ışıma saldığı, salınan ışıma frekansının, devinimin yinelenme frekansıyla aynı olduğu söylenebilirdi (Elektronun radyo antenindeki iniş-çıkış devinimi frekansının, salınan ışıma frekansıyla aynı olması buna gösterilebilecek bir örnektir). Ne var ki, elektronun bir yörüngede devindiği varsayımına göre hesaplandığında, bu sav doğrulanmamıştır.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Werner Heisenberg Hakkında Bilgi

  1925'te, Born ve Pascual Jordan ile birlikte kuantum mekaniğinin tutarlı bir kuramını geliştirdi. Fakat anlaması ve uygulaması o kadar zordu ki, o dönemde fizikteki etkisi çok küçük oldu. Ertesi yıl Schrödinger'in ortaya koyduğu kuantum mekaniğinin dalga formülasyonu çok daha başarılı oldu; Schrödinger ve diğerle*ri, kısa zamanda, kuantum mekaniğinin dalga ve matris formülasyonlarının matematik açısından eşdeğer olduğunu gösterdiler.

  1927'de, Kopenhag'da Bohr'un enstitüsünde çalışırken, Heisenberg, Wolfgang Pauli'nin bir önerisini geliştirerek be*lirsizlik ilkesini ortaya attı. Heisenberg başlangıçta, bu ilkenin bir ölçme sürecinde kaçınılmaz olarak oluşan sapmalardan kaynaklandığına inanıyordu.

  Diğer taraftan Bohr, belirsizlik*lerin temel sebebinin dalga-parçacık ikilemi olduğunu, bu nedenle doğal dünyanın yapısında bulunduğunu, sadece ölç*meden ileri gelmediğini düşünüyordu. Pek çok tartışmadan sonra, Heisenberg, Bohr'un görüş açısını kabul etti. Heisen*berg 1932'de Nobel ödülünü aldı.

+ Yorum Gönder


heısenberg