+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Ebu Cafer Taberi Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ebu Cafer Taberi Kimdir
  Ebu Cafer Taberi genel bilgileri

  Ebu Cafer Taberi.jpg

  Taberi veya tam adıyla Ebu Cafer Muhammed ibn Cerir et-Taberi (Arapça: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري; Abū Ǧaʿfar Muḥammad Ibn Ǧarīr Ibn Yazīd aṭ-Ṭabarī) tahminen 839 yılında Taberistan (bugünkü Mazenderan bölgesi) (Farsça: تاریخ تبرستان)'nın Amol şehrinde doğmuş, 8. ve 9. yüzyıllarda yetişmiş, fıkıh, hadis, tarih, dil, tefsir ve kırâat ilimlerinde çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş islami Tarihçi'dir

  ebucafertaberi1.jpg
  Ebu Cafer Taberi, Tabaristan'da Hazar Denizi'ne sahili olan Mazenderan Eyaleti'ne bağlı Amol şehrinde varlıklı bir ailede tahminen 838-9 yılında kış aylarında doğmuş ve ilk eğitimini burada yapmıştır. O erken büyümüş yedi yaşında hafız oldu, sekiz yaşında imam, dokuz yaşında hadis ezberlemeye başlamıştır. 12 yaşında iken doğduğu memleketi bırakıp, İlim tahsili (fi talab al-'ilm) için Rey, Basra, Kufe, Medine, Suriye ve Mısır gibi şehir ve ülkeleri dolaştıktan sonra, hilafet merkezi olan Bağdat'a yerleşmiştir. Kaynaklar onun hocaları ve talebeleri için uzun bir liste vermişlerdir. Zamanında hadis, fıkıh (Hanefi, Şafii ve Maliki fıkıhları), kırâat, tarih ve edebiyat sahalarında meşhur olan birçok âlimden ders almıştır, yetiştikten sonra da bütün bu ilimlerde eserler vermiştir. Kırk sene süreyle, her gün kırk varak yazmak suretiyle, son derece hacimli eserler meydana getirmiştir.

  Fıkıhta önceleri Şafii mezhebine mensup iken, sonradan mutlak müctehidlik mertebesine ulaşmıştır. Kaynaklar onun, Cerriyye adında sonraları ortadan kalkmış olan bir mezbebin imamı olduğunu kaydederler. Kaynaklar Taberi'nin, Ahmed bin Hanbel'den ilim almak üzere Bağdat'a geldiğini ve fakat ancak onun vefatından sonra Bağdat'a ulaşabildiğini, bunun üzerine memleketine dönmeyerek Basra, Kufa ve Vasit'de saygıdeğer bilginlerden tahsiline devam ettiğini belirtiyorlar.

  19 Şubat 923[7] yılında Bağdat'ta vefat etmiş ve muhaliflerinin çokluğu sebebiyle, ölümü gizli tutularak geceleyin vefat ettiği eve defnedilmiştir
 2. Zahra
  Üye

  Müslüman bir Bilim adamı olan Taberi Fıkıh, Hadis ve Tefsir alanları ile tanınmış biridir. İranda Taberi denen bölgede doğduğu için bu ismi almıştır. Ancak kendi ülkesinde fazla kalmamış ve ilim öğrenmek için, Mekke, Medine ve Ray gibi yerlere gitmiştir. Yazdığı bir çok eseri kaybolmuştur ancak İslam dünyasında çok sık okunan iki Tefsir kitabı bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder


taberi kimdir,  taberi,  taberinin kısaca hayatı,  taberi hayatı,  taberinin hayatı,  imam taberi kimdir