+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Hakim El Nişaburi Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hakim El Nişaburi Kimdir
  Hakim El Nişaburi genel bilgileri

  Hakim El Nişaburi1.jpg  Hakim al-Nişaburi (Arapça: أبو عبد الل الله محمد بن عبد الله ال حَكِم النيشابوري; Abu Abd-Allah Muhammad ibn Abd-Allah al-Hakim al-Nishaburi) (? - 403 Hicri Sunni bir bilgin ve ayrıca o yaşında geleneksel dinine bağlı, daha çok "İmam Muhaddit" veya "Horasan'lı Muhaddit" olarak bilinirdi, bazıları da Ibn Al-Baiyi derlerdi.

  l-Hakim, Nişabur şehirinin yerlisi olup, Horasan'dan, Irak'dan, Maveraünnehir ve başka yerlerden gelen bir çok öğretmenler vardı[2] Onun bir çok öğrencileri vardı - Onun dikkate değer öğrencisi olan İmam al- Bayhaki[3] kendi devrimsi tezi olan birisiydi.

  ESERLERİ

  Yazdığı eserler;

  Al-Abwâb
  Al-Amâlî
  Amâlî al-`Ashiyyât
  Fadâ'il al-Shâfi`î
  Fawâ'id al-Nusakh
  Fawâ'id al-Khurâsâniyyîn
  Al-Iklîl fî Dalâ'il al-Nubuwwa
  Al-`Ilal ("Hadis hataları")
  Mâ Tafarrada bi Ikhrâjihi Kullu Wâhidin min al-Imâmayn
  Al-Madkhal ilâ `Ilm al-Sahîh
  Ma`rifat Anwâ` `Ulûm al-Hadîth
  Al-Mustadrak `alâ al-Sahîhayn
  Muzakkâ al-Akhbâr ("Doğrulanmış yorumlar")
  Al-Sahîhân ("İki Sahih Hadisler kitabı")
  Al-Talkhîs ("Özet")
  Tarâjim al-Musnad `alâ Shart al-Sahîhayn
  Al-Mustadrak alaa al-Sahihain veya Mustadrak al-Hakim (Arapça: المستدرك على الصحيحين; Al-Mustadrak 'ala al-Sahîhayn) beş cilt olan bu Hadis kitabını Hicri 393 yılında 72 yaşında iken yazmıştır.

  Tarâjim al-Shuyûkh ("Şeyhlerin yaşam öyküleri") (Arapça: شيخ‎, shaykh; çoğul. شيوخ‎ shuyūkh)
  Târîkh `Ulamâ' Ahl Naysabûr ("Nişabur alimler tarihi")
 2. Zahra
  Üye

  Hadis ve Fıkıh alanlarında önemli olan bir Alimdir. Hadis İlmine daha çok hakim olduğuyla bilinirdi. Allahu Tealayı çok güzel anlatır ve zekasıyla ünlenmişti. Bir çok konuda eserler yazmış ve binlerce Hadisi ezbere bildiği söylenirdi. Kaynaklara göre bine yakın eseri vardır.
+ Yorum Gönder