+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Jean Baudrillardin Eserleri Jean Baudrillardin Yazdıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Jean Baudrillardin Eserleri Jean Baudrillardin Yazdıkları
  Jean Baudrillardin Eserleri Jean Baudrillardin Yazdıkları

  jeanbaudrillardin1.jpg

  Le Système des objets; (Gallimard, 1968)
  La Sociètè de consommation; (Denoel, 1970; Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları 1997)
  Pour une critique de l'èconomie politique du signe; (Gallimard, 1976)
  L'Èchange symbolique et la mort; (Gallimard, 1976 - Sembolik Değiş Tokuş ve Ölüm, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002)
  Oublier Foucault; (Galilee, 1977 - Foucault'u Unutmak, Dokuz Eylül Yayınları, 1998)
  L'Effet Beaubourg; (Galilee, 1977)
  À l'ombre des majorites silencieuses; (Denoël, 1978 - Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu, Doğu Batı Yayınları, 2003)
  Le PC ou les paradis artificiels du politique; (Cahiers d'Utopie, 1978)
  De la seduction; (Galilee, 1979 - Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yayınları, 2001)
  Simulacred et Simulation; (Galilee, 1981 - Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu Batı Yayınları, 2003)
  Les Stratègies fatales; (Grasset, 1983 - Çaresiz Stratejiler, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002)
  La Gauche divine; (Grasset, 1984)
  Le Miroir de la production; (Galilee, 1985 - Üretimin Aynası, Dokuz Eylül Yayınları, 1998)
  Amèrique; (Grasset, 1986 - Amerika, Ayrıntı Yayınları, 1996)
  L'Autre par lui-même, Habilitation; (Galilee, 1987)
  Cool Memories I; (Galilee, 1987)
  Cool Memories II; (Galilee, 1990 - Siyah 'An'lar 1-2, Ayrıntı Yayınları 1999)
  La Transparence du mal; (Galilee, 1990 - Kötülüğün Şeffaflığı, Ayrıntı Yayınları, 2004)
  La Guerre du Golfe n'a pas eu lieu; (Galilee, 1991)
  L'Illusion de la fin; (Galilee, 1992)
  Le Crime parfait; (Galilee, 1994 - Kusursuz Cinayet, Ayrıntı Yayınları, 1998)
  Figures de l'altèrite avec Marc Guillaume; (Descartes et Cie, 1994)
  Fragments, Cool Memories III; (Galilee, 1995 - Cool Anılar 3-4, Ayrıntı Yayınları, 2002)
  Ècran total; (Galilee, 1997 - Tam Ekran, YKY, 2001)
  Le Paroxyste indifferent, entretiens avec Philippe Petit; (Grasset, 1997)
  L'Echange impossible; (Galilee, 1999)
  Les mots de passe; (Pauvert, 2000 - Anahtar Sözcükler, Paragraf Yayınevi, 2005)
  Bir Parçadan Diğerine- İnkilap Kitabevi 2005
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Fransız bir düşünür olan Jean Baudrillardin, felsefe ve modernizm üzerine yaptığı çalışmalarıyla ünlenmiştir. Bir çok önemli çalışmaya imza atmış ve gününün siyasi ve ideolojik akımlarını redettiği için dünyaca tanınmıştır. 2007 yılında Fransa da hayatını kaybetmiştir.
+ Yorum Gönder