+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda El Gazali Kimdir Hayatı Biyografisi Yaşantısı Ve Eserleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  El Gazali Kimdir Hayatı Biyografisi Yaşantısı Ve Eserleri
  El Gazali genel bilgileri


  elgazali1.jpg
  Tam adı Ebu Hamid Muammed ibn Muammed el Gazali
  Doğumu 1058 (450 H.T.)
  Tus, Büyük Selçuklu Devleti
  Ölümü 19 Aralık 1111 (505 H.T.)
  (53 yaşında)
  Tus, Büyük Selçuklu Devleti
  Çağı İslam Rönesansı
  Bölgesi Büyük Selçuklu Devleti
  (Nişabur)
  Abbasi Halifeliği
  (Bağdat)/(Kudüs)/
  (Şam)
  Okulu Sufizm, Şafii, Sünni, Eşariyye
  İlgi alanları Tasavvuf, Fıkıh, Kelam, Mantık, İslam Şeriati
  Etkilendikleri[göster]
  Etkiledikleri
  Eb Hmid Muhammed ibn Muhammed el-Gazali (d. 1058 - ö. 1111), (Arapça: ), İslam alimi, mutasavvıfı ve müderrisi. Lâkabı, Hüccet-ül-İslam ve Zeyüddin’dir. Genel olarak El Gazali ve İmam Gazali isimleriyle tanınmıştır.

  Hayatı


  Gazali'nin otobiyografisi

  Gazali Hicri 450 (Miladi 1058) yılında Tus şehrinde doğmuştur. İlk öğrenimini Tus şehrinde Ahmed b. Muhammed er-Razikâni’den, daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebû Nasr el-İsmaili’den eğitim görmüş daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde ilim öğrenimi görmüş, itikadi düşünce olarak Ebu Hasan Eş'ari’den ve ameli görüş olarak ise Şafii etkilenmiştir. Hocası İmam-i Harameyn Abdülmelik el-Cüveyni 1085 yılında ölünce Nişabur’dan Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri Nizamül Mülk’ün yanına gider. Nizamül Mülk'ün huzurunda olan bir toplantıda verdiği cevaplarla diğer bilginlerden üstünlüğünü kanıtlayınca 1091 yılında Bağdat’taki Nizamiye Medresesi'nin Baş Müderrisliği’ne tayin edilir.Burada geniş bilgisi ve yetiştirdiği kalabalık öğrenci topluluğuyla kısa sürede ün ve saygınlık kazandı.Bir zaman ders veremeyecek ölçüde ruhsal bunalıma düştü. Bu bunalım Gazali'nin Sufizm'e yönelmesinde etkili oldu.Tasavvuf alanındaki hocası olan Ebu Ali Farmedi'nin etkisiyle bu alana daha çok önem verdi. Tasavvufa olan ilgisinden ve Hacc'a gitmek istemesinden dolayı medresedeki görevini bırakarak 1095 yılında Bağdat'tan ayrılarak Şam'a gitti.Şam da iki yıl kaldıktan sonra 1097 yılında Hacc'a gitti.Bu davranışını dinsel gerekleri tam olarak yerine getirememesine bağlayanlar olduğu gibi Nizamül Mülk'ün öldürülmesine duyduğu üzüntünün neden olduğunu öne sürenler de vardır.Hacc görevi sonrasında Şam'a döndü ve buradan Bağdat yoluyla Tus'a geçti. Şam ve Tus'ta bulunduğu sürede tefekkür ve uzlet yaşamı sürdü ve Tasavvuf alanında oldukça ileri bir aşamaya geldi.Bağdat'tan ayrılışından on bir yıl sonra 1106 yılında Nizamül Mülk’ün oğlu Fahrül Mülk'ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde tekrar eğitim vermeye başladı.Burada kısa süre sonra Tus'a dönerek yaptırdığı Tekke'de müritleriyle birlikte Sufi yaşamı sürdü. Gazali 1111 (Hicri 505) yılında doğum yeri olan Tus şehrinde vefat etti.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  İranlı İslam Alimi ve Filozof olan Gazali, Horasanın Tus Şehrinde doğmuştur. Gazali okumayı çok severdi ve bu merakı onun çok sayıda dini ve fikri akımı okumasını sağlamıştır. Felsefeye karşı mücadele vermiş ve felsefenin islam dininin önünü kapadığını düşünmüştür.
+ Yorum Gönder


gazali biyografi