+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Rudolf Carnap Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Rudolf Carnap Hayatı
  Rudolf Carnap genel bilgileri

  Rudolf Carnap.jpg


  Rudolf Carnap (1891—1970) Mantık ile bilim felsefesi alanlarına, özellikle de olasılık kuramına önemli katkılarda bulunmuş Alman asıllı Amerikalı felsefeci. 1910-1914 yılları arasında Jena ve Freiburg üniversitelerinde matematik, fizik ve felsefe eğitimi gördü. Jena’da Gottlob Frege’nin derslerine katılan Carnap, 1922’ de uzam üzerine yazdığı Der Raum: Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre (Uzam: Bilim Kuramına Katkı) başlığım taşıyan doktora tezini verdi. 1926’da Viyana Çevresi’nin kurucusu Moritz Schlick, Carnap’ı Viyana’ya davet etti. Böylelikle mantıkçı olguculuk ya da yeni olguculuk adı verilen akım içindeki yerini aldı. Berlin’den Hans Reichenbach ile birlikte yeni “bilimsel felsefe”nin resmi yayın organı sayılan Erkennitis (1930-1940) dergisini yayımladı.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Viyana Çevresinin en seçkin üyelerinden biri olan Rudolf Carnap bilim felsefesi, mantık, dil gibi alanlarda çalışmaları olmuştur. Bilim felsefesine oldukça katkıları vardır. Ayrıca nazi zamanında yahudi biriyle ortaklaşa dergi çıkarmış ve bu yüzden baiı epey derde girmişti.
+ Yorum Gönder


rudolf carnap,  carnap hayatı,  rudolf carnap hayatı