+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Epiktetos Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Epiktetos Hakkında Bilgi
  Epiktetos kısa Biyografisi


  Epiktetos.jpg


  (d. y. 55, Hierapolis? [Pamukkale], Frigya - ö. 135, Nikopolis [Niğbolu], Epeiros), stoacı filozof. Öğretisinin dinsel boyutları ilk Hıristiyan düşünürlerini etkile*miştir. Filozofun asıl adı bilinmemektedir; Yunanca epiktetos sözcüğü "edinilmiş" anlamına gelir.


  Bir köle olarak doğan Epiktetos, efendisinin izniyle stoacı Musonius Rufus'un derslerine katılma olanağını buldu. Özgür bıra*kıldıktan sonra Roma'da felsefe dersleri vermeye başladı. Stoacıların, muhaliflerine olumlu yaklaşmalarından tedirgin olan İmparator Domitianus, öteki filozoflarla bir*likte Epiktetos'u da Roma'dan sürdü. Epik*tetos bundan sonra Nikopolis'te yaşadı.  Bilindiği kadarıyla Epiktetos hiçbir metin kaleme almamış, öğrencisi Arrhionos ders notlarını derleyerek iki başlık altında toplamıştır. Bunlardan, sekiz kitaptan oluştuğu sanılan Diatribai'nin (Ders Notları) dört kitabı günümüze ulaşmıştır. Enkheiridion (Elkitabı) başlığı altında toplanmış yazılar ise Epiktetos'un felsefi düşüncelerinin aforizmalar biçiminde bir özetidir. Bilge kişi olarak Sokrates ile Diogenes'i örnek alan Epiktetos, daha çok ilk dönem stoacılarının düşüncelerini benimser. Öncelikle etik ile ilgilenir ve felsefeyi "arzu ve nefretin hiçbir engellenme olmaksızın nasıl işlevsel olabileceğini" öğrenmek biçiminde tanımlar. Ona göre gerçek eğitim, bütünüyle bireye ait olan tek şeyin, bireyin istenci ya da amacı olduğunu kavramaktır. İyi bir kral ya da baba gibi davranan Tanrı, her varlığa, herhangi bir dışsal etkenle zorlanmayacak ya da engellenmeyecek bir istenç vermiştir. İnsanlar bilinçlerinde ortaya çıkan düşüncelerden sorumlu değillerdir, ama bunları kul*lanma biçimlerinden sorumludurlar. Epik*tetos, iki kuralın unutulmaması gerektiğini vurgular: İstençten bağımsız iyi ya da kötü yoktur ve olayları önceden tahmin etmeye ya da onları yönlendirmeye kalkışmamalı, onları yalnızca anlamaya çalışmalıdır. İnsan, düşünceleriyle evreni yöneten bir Tan-rı'nm varlığına inanmalıdır.  Epiktetos bir siyaset kuramcısı olarak, insanı, hem Tann'yı hem de insanları içeren büyük bir sistemin üyesi olarak görür. Her insan, öncelikle kendi toplumunun bir yurt*taşıdır, ama aynı zamanda tanrıların ve bü*tün insanların oluşturduğu daha büyük bir topluluğun da üyesidir. Kent devleti bu topluluğun ancak kötü bir kopyasıdır. Bütün insanlar ussal yanlarıyla Tann'nm çocuklarıdır ve tannsal öğeler taşır. Dolayısıyla insanlar, kentlerini ve yaşamlarını doğanın istenci olan Tanrı iradesine göre yönetmeyi öğrenebilir. İnsanın da bir yanıyla bağlı olduğu canlı doğamn içgüdüsü, kendini koruma ve bencilliktir, ama insanlar bütünün refahına katkıda bulunmadıkça kendi çıkarlarını koruyamazlar. Bu yüzden filozofun amacı dün*yayı bir bütün olarak görmek, Tann'nm düşüncesine erişmek ve doğanın istencini kendi istenci durumuna getirmektir.  Epiktetos'un Türkçede Düşünceler ve Sohbetler (1994) adıyla yayımlanmış bir ya*pıtı vardır.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Frigya da bir köle olarak doğan Epiktetos, bir süre sonra köle iken Nicopolise sürgün edildi ve yaşamının sonuna dek burada yaşadı. Kendisi köle olarak doğduğu için bir ismi yoktur ancak özgürlüğünü kazanınca bu ismi aldı. Epiktetos kendisi hiç eser yazmadı ancak daha sonra öğrencileri tarafından onun adına yazıya geçirildi.
+ Yorum Gönder