+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Lucretius Kimdir, Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Lucretius Kimdir, Hakkında Bilgi
  Lucretius genel bilgileri

  Lucretius.jpg


  Lukretius, (Titus Lucretius Carus) MÖ 99 - MÖ 55 yılları arasında yaşamış, kilicın üzerine atlayarak canına kıymış Roma dönemi şair ve filozof.

  Eksik kalan yazılarını ölümünden bir süre sonra Cicero sona erdirmiş, derleyip düzenlemişti. Michel de Montaigne adlı yazarın denemelerinde de, bu ünlü şairin sözlerine rastlayabilirsiniz.

  "Insanlar yasatarak yasar birbirini Ve hayatmesalesini, birbirine devreder kosucular gibi."

  Altı kitaptan oluşan De rerum natura (Doğa Üzerine) adlı eseri yazmış olan Lukretius,
  1. hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı ve 2. hiçbir şeyin ortadan kaldırılamayacağı
  ilkeleriyle birlikte, maddi cismin ve boşluğun varolduğunu öne sürmüştür. Lukretius, daha sonra cismi de, bileşik ve basit diye, ikiye ayırmıştır. Bunlardan bileşik cisimler nesnelere, şeylere karşılık gelirler; buna karşın, basit cisimler atomlardır. Atomun varoluşunu öne sürdüğü için, maddenin sonsuzca bölünebilirliğine karşı çıkan Lukretius, bir yandan da atomların şekil ve ağırlıkları olduğunu, fakat renk, ses, koku ve tat gibi ikincil niteliklere sahip olmadığını iddia etmiştir. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Roma Döneminde yaşamış düşünce yönünden en ilerici ve gelişmiş kişiliklerden biridir. İnsan zihninde ki Tanrı korkusunu gidermeye çalışmış ve bu korkunun zehirden daha kötü olduğunu söylemiştir. Evrene maddeci bir çözüm getirmeye çalışırken ruhsal yönden bozulmuş ve intihar etmiştir.
+ Yorum Gönder