+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Kant'ın Felsefesi Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kant'ın Felsefesi Hakkında
  Kant'ın Felsefesi Hakkında

  Kant’ın bu temel üzerinde düşünüp çalıştığı döneme, bundan dolayı “kritik dönem” denmiştir. Kant’ın Felsefe Tanımı

  .Kant’ın tanımı genel bir anlayış ve sınırlı bir tanımdır, ve derki : “felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimidir.” Burada akla dayanan nedenlerden, insanın her türlü deneyimi, gözlemini, bunlara dayanan her türlü akıl yürütmesini ve sezgisini içine alan geniş bir nedenler grubunu anlamak gerekir.Haklı çıkarmak veya meşrulaştırmak iddiasında ise herhangi bir önermeyi, bu önermeyi ileri sürmeyi mümkün kılan kanıtı temel veya gerekçelerle ortaya koymayı anlamak gerekir.

  kant.jpg

  Immanuel Kant “…felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir…” derken, felsefenin sorduğu sorulara verdiği yanıtların çokluğunu da dile getirmektedir. Gerçekten, tarih boyunca gelmiş-geçmiş birçok filozofun bir felsefi soruya verdiği çok sayıda yanıtların tümünü bilme olanağı yoktur. Öyleyse, önemli olan, felsefe tarihinde kendisine yer bulmuş olan filozofların tümünün görüşlerini tek tek bilmek değil, bir felsefi soru sorabilmek, eleştirmek, soruya tutarlı bir yanıt verebilmek, kısaca felsefe yapmaktır. Zaten, felsefenin yanıtlarında bir kesinliğin bulunmayışı felsefe için bir zayıflık değildir. Çünkü, felsefede sorulan her soru yeni yanıtlar ve yeni açıklamalar getirerek yeni tartışmalar yaratır. Böylece, insanın bilgi ve kültür birikimi giderek zenginleşir. 2. Zahra
  Üye

  Alman Felsefesinin kurucularından olan Kant, Kendinden sonra ki Felsefenin de belirleyicisi olmuştur. Eleştirel Felsefenin babası olarak kabul edilmektedir. Öğretisiyle Bilimsel bilginin olanaklı olduğunu kanıtlayarak Newton, fiziğini temellendirir.
+ Yorum Gönder


kant,  kantın felsefe tanımı