+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Baptist Say kimdir, düşüncesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Baptist Say kimdir, düşüncesi
  Baptist Say hakkında kısa bilgi


  Jean-Baptiste Say.jpg.

  Jean-Baptiste Say (1767 - 1832) Lion'da doğmuştur. Ordu.ya gönüllü olarak iştirak etmiş, sigorta memuru olmuş, gazetecilik yapmış ve en sonunda "Economi Politique" eserini icra etmiştir.

  Sigorta şirketinde çalışırken Adam Smith'in eserini okuyarak iktisat konusunda ilgisini arttıran Jean - Baptiste Say kendi görüş ve fikirlerinide bu yolla geliştirmiştir.

  İlk olarak ekonomi ilminin sınırlarını çizerek ekonomi ve siyaseti birbirinden ayırmıştır. Ona göre fizik kanunları gibi ekonomininde kanunları vardır ve bu kanunları değiştirilemez fikrini ortaya koymuştur. Bu kanunlar eşyanın tabiatından doğar ve insanların eseri değildir.

  Düşünceleriyle fizyokratların, markentalistlerin ve Adam Smith'in düşüncelerini hem tenkit etmiş hem de üzerine bir takım düşünceler ekleyerek olan düşünceyi dahada zengineştirmiştir.

  Jean - Baptiste Say 'a gore tabiat her türlü faalyet sahasında insanla müştereken çalışır. İstihsal madde değil fayda yaratmaktadır. Devlet içinde kamu kuru.m ve kuruluşlarında çalışan hakimler, hekimler ve diğer meslek gruplarının hizmetleri de ona göre verimlidir, faydalıdır, maddi ve manevi ihtiyacları karşılarlar.

  Sermaye maddi mallar değil o malların değeridir ve daima aynı değerini muhafaza eder.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Jean-Baptiste Say 1967 yılında dünyaya gelmiş 18732 yılında da ölmüştür. Jean-Baptiste Say orduya gönüllü olatrak katılmış , sigortacılık yapmış ve son olarak ta gazsetecilik yapmıştır. bunca uğraşın ardından "Economi Politique" eserini yazmıştır.
+ Yorum Gönder