+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Filozof Rudolf Carnap neler yapmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Filozof Rudolf Carnap neler yapmıştır
  Rudolf Carnap çalışmaları

  Rudolf Carnap (1891—1970) Mantık ile bilim felsefesi alanlarına, özellikle de olasılık kuramına önemli katkılarda bulunmuş Alman asıllı Amerikalı felsefeci. 1910-1914 yılları arasında Jena ve Freiburg üniversitelerinde matematik, fizik ve felsefe eğitimi gördü. Jena’da Gottlob Frege’nin derslerine katılan Carnap, 1922’ de uzam üzerine yazdığı Der Raum: Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre (Uzam: Bilim Kuramına Katkı) başlığım taşıyan doktora tezini verdi. 1926’da Viyana Çevresi’nin kurucusu Moritz Schlick, Carnap’ı Viyana’ya davet etti. Böylelikle mantıkçı olguculuk ya da yeni olguculuk adı verilen akım içindeki yerini aldı. Berlin’den Hans Reichenbach ile birlikte yeni “bilimsel felsefe”nin resmi yayın organı sayılan Erkennitis (1930-1940) dergisini yayımladı. (…)
  rudolfcarnap1.jpgMetnin tamamı için: Felsefe Sözlüğü- Bilim ve Sanat Yayınları
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Rudolf Carnap ta bir filozoftur. ve onun da felsefe konusunda birden fazla çalışmaları bulunmaktadır Rudolf Carnap mantık ile bilim alanları ile ilgili felsefi çalışmalar yapmıştır.
+ Yorum Gönder