+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Farabi kimdir ve neler yaptı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Farabi kimdir ve neler yaptı
  Farabi kimdir


  farabi2.jpgFarabi ( Arapça: أبو نصر محمد الفاراب Abū Nasr Muhammad al-Fārāb,

  Farsça: محمد فارابی Mohammad-e Fārābī; d. 870 Farab - ö. 950 Şam),

  Fars asıllı

  İslam felsefecisi (


  Maveraünnehir).

  Asıl adı:Muhammed bin Tahran bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında "


  Alpharabius" adıyla anılan Farabi,


  Farab ( Otrar kenti)'da doğduğu için Farabi (Farablı) diye anılır. İlk öğrenimini Farab’da, medrese öğrenimini


  Rey ve


  Bağdat’ta gördükten sonra, Harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylan’la birlikte


  Aristoteles’in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu.

  Farabi, Maveraunnehir'de Farab vilayetinin Vesic köyünde yaklaşık olarak H.257 jM.870 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının bir ordu kumandanı olduğu söylenir. Farabi'nin ilkin Merv'de okutulan felsefi ilimIerden faydalanmış olması akla uygundur. Fakat asıl felsefe tahsilini Bağdad'da yaptı. Bağdad'da kendisinden daha yaşlı olan Ebıl Bişrb. Metta b. Yılnus'tan mantık dersi aldı. Bişr, öğrencilerine Aristo mantığını okutuy~rdu. Farabi, onlar arasında temayüz etmekte gecikmedi. Daha sonra Harran'a gitti. Orada Yuhanna b. Haylan ile tanıştı. Bir hıristiyan bilgini olan Yuhanna'dan mantık ve felsefe tahsil etti. Yeniden Bağdad'a dönerek Yunan filozoflarının ve özellikle Aristo'nun kitaplarını inceledi. Bir çok dillere vukufu vardı. Halife Muktedir devrinde. (tahta geçişi H.295 jM.907) bu kitapları açıklamağa ve etrafına ışık tutmağa başladı. Bir çok eserler yazdı. Daha sonra Şam'a gitti. Bir. ara. Mısır'a da seyahat etti. Yeniden Şam'adöndü. Halep ve Şam dolaylarının sultanı Seyf ad-Devle, Farabi'ye çok hürmet gösterdi. Hatta onu sarayında himaye etti. Farabi, H.339 jM.950 yılında 80 yaşında iken Şamda hayata gözlerini yumdu. Felsefe, mantık, psikoloji, musiki, matematik ve tıpda derin bir bilgin olan Farabi'nin ölümü Seyf ad-Devle'yi çok üzdü. Bu Sultanın, Türk filozofunun cenaze namazinı bizzat kıldırdığı. söylenir.

  Tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili eser yazdı. Farabi, gerek insan fizyolojisi ve anatomisi, gerek nöroloj ve biyoloji, gerekse psikoloji gibi konularda çeşitli çalışmalar yapmış ve eserler kaleme almıştır
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  İslamın altın çağı denen 16. yüzyılda yaşamış olan Farabi ünlü Filozof ve Din Bilginidir. Bir çok kaynağa göre Farstır ancak genellikle Türk olduğu kabul edilir. Aristo ve Eflatundan çok etkilenmiş ve sürekli onları okumuştur.
+ Yorum Gönder


farabi kimdir