+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda İbn-i Rüşd Hayatı Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İbn-i Rüşd Hayatı Kısaca
  İbn-i Rüşd


  wn3f.jpg

  İbn Rüşt, Maliki mezhebinden fakihler yetiştirmiş bir aileden gelir; dedesi Ebu El-Velid Muhammed (ö. 1126) Murabıtlar hanedanının Kurtuba'daki en yüksek dereceli hakimiydi.

  İbn Rüşt, Maliki mezhebinden fakihler yetiştirmiş bir aileden gelir; dedesi Ebu El-Velid Muhammed (ö. 1126) Murabıtlar hanedanının Kurtuba'daki en yüksek dereceli hakimiydi. Babası Ebu El-Kasım Ahmed, aynı makamı Muvahhidler'in 1146'daki hakimiyetine kadar işgal etti. Yusuf el-Mansur'un veziri İbn Tufeyl (Batı'da bilinen adıyla Abubacer) tarafından sarayla ve büyük İslam hekimlerinden, sonradan arkadaşı olacak İbn Zuhr (Avenzoar) ile tanıştırıldı. 1160'ta Sevilla kadısı oldu ve hizmeti boyunca Sevilla, Kurtuba ve Fas'ta bir çok davaya baktı. Aristo'nun eserlerine şerhler ve bir tıp ansiklopedisi yazdı . Eserlerini 1200lerde, Yakob Anatoli Arapça'dan İbranice'ye tercüme etti. Endülüs'ü 12. yüzyılın sonralarında yayilan fanatiklik dalgasıyla, sahip olduğu bağlantılar kendisini siyasî problemlerden uzak tutamamış ve Kurtuba yakınlarında bir yerde tecrit edilmiş ve ölümünden kısa süre önce Fas'a gidinceye dek gözetim altında tutulmuştur. Mantık ve Metafizik alanında verdiği eserlerin çoğu müteakip sansür döneminde kaybolmuştur.

  Ayrıca Büyük ve Küçük Dolaşımı'nı keşfeden ilk bilim adamıdır.

  Bilimsel Eserleri

  •Tehâfüt-ül Tehâfüt (Çelişkilerin Çelişkileri / İnsicamsızlığın İnsicamsızlığı)
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  İbni Rüşd Ünlü matematikçi, felsefeci ve tıpçıdır ve bir çok eseri vardır ancak İbni Rüşd en çok Aristonun eserlerinden yaptığı ancak Batıda unutulmuş bir çok eseri vardır ve bu eserleri çok meşhurdur.
 3. Ziyaretçi
  Evet.Gerçekten güzel olmuştu.hem zaten kısa olması benim işimede yaradı.
+ Yorum Gönder


ibni rüşd hayatı kısaca,  ibni rüşd kimdir kısaca,  ibni rüşd kısaca hayatı,  ibn-i rüşd kısaca hayatı,  ibni rüşd hayatı kısaca özeti,  ibni rüşd hakkında kısa bilgi