+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Marshall Berman kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Marshall Berman kimdir
  Marshall Berman kimdir


  Marshall Berman (d. The Bronx, New York, 1940 - ö. 11 Eylül 2013), hümanist Marksist ve teorisyen. City University of New York'ta(en) siyaset teorisi ve şehir sosyolojisi dersleri vermektedir. The Village Voice dergisinde düzenli olarak yazmaktaydı.Berman, modernizmin bitmemiş, tamamlanmamış bir proje olarak anlaşılmasından yanadır ve bu yönde postmodernizme karşı önemli bir eleştirel değerlendirme ortaya koyar. Bu yaklaşım hem postmodernizmin reddedilmesi hem de modernliğin yeniden değerlendirilmesi yönündedir. Modernizm, Berman'a göre, Karl Marx'ın Komünist Manifesto'da belirttiği anlamda katı olan her şeyin buharlaşmasıanlamına gelmektedir ve postmodernizm denilen süreç de bir kopuş değil ancak bunun bir devamıdır. Dolayısıyla, Berman'a göre, son zamanların fikir adamlarına değil bir önceki yüzyılın düşünürlerine dönerek modernizmi yeniden değerlendirmek gerekmektedir.Modernite, modernlik, modernizm gibi kavram ayrımlarını netleştiren ve modern düşüncenin anlaşılmasını belirginleştiren bir yaklaşım sergilemektedir.Berman'in deyişiyle;"Bugün, dünyanın her köşesindeki insanlarca paylaşılan hayati bir deneyim tarzı; diğer bir deyişle uzay ve zamana, ben ve ötekilere, yaşamın imkânları ve zorluklarına ilişkin bir deneyim tarzı var. Bu deneyim bütününü modernlik diye adlandırmak istiyorum. Modern olmak, bizlere serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve dünyayı dönüştürme olanakları vaat eden; ama bir yandan da sahip olduğumuz her şeyi, olduğumuz her şeyi yok etmekle tehdit eden bir ortamda bulmaktır kendimizi. Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve ideolojik sınırların ötesine geçer; modernliğin, bu anlamda insanlığı birleştirdiği söylenebilir. Ama, paradoksal bir birliktir bu, bölünmüşlüğün birliğidir: Bizleri sürekli parçalanma ve yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına sürükler. Modern olmak, Marx'ın deyişiyle 'katı olan her şeyin buharlaşıp gittiği' bir evrenin parçası olmaktır."


  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Modernizm ile ilgili yapıtları ile bilinin Marshall Amerikalı bir sosyologdur. Temel ilgi alanları siyaset ve şehir sosyolojisi olmuştur. Marshall kensini Marksist ve Hümanist olarak tanımlardı.
+ Yorum Gönder