+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Anaksimenes (Anaximenes) kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. NAZLI
  Bayan Üye

  Anaksimenes (Anaximenes) kimdir
  Anaksimenes (Anaximenes) yaşamı

  Doğa Filozofu ve aynı zamanda Batı Felsefesinin ilk Filozofları olarak kabul edilen Miletli son üç düşünürün sonuncusudur. Anaksiimenesin Helenistik dönemden sonra kalmış olan eserlerinden günümüze hiç birşey kalmamıştır onun adı altında yazılan eserler ise genellikle birbiri ile çelişmektedir.

  Milet Okulu’nun, bu ilk doğa felsefesi çığırının üçüncü ve sonuncu düşünürü olarak da Anaximenes gösterilir. Anaximandros'un öğrencisidir. Anaximenes de arkhe sorunu üzerinde durur; o da, Anaximandros gibi ana maddenin, bu varlık temelinin birlikli ve sonsuz olması gerektiğini söyler. Ama bu sonsuz şeyi, o da Thales gibi belirli bir şeyle bir tutar: Ona göre ilkmadde havadır. Hava, sonsuz bir hava denizi olarak evreni kuşatır ve yer de bu hava denizinde düz bir tepsi gibi yüzer.

  anaksimenes.jpg

  Anaximenes’in iki anlayışı var ki felsefeye iki yeni görüş olarak girip yerleşmişlerdir.

  1. Anaximenes: "bir hava (soluk) olan ruhumuz -psykhe- bizi nasıl ayakta tutuyorsa, bunun gibi, bütün evreni (kosmos) de soluk ve hava sarıp tutar" diyor. Böylece, ruh kavramı felsefede ilk defa olarak ortaya çıkmış oluyor. Burada ruh, insanın canlı vücudunu ayakta tutan, daha doğrusu bir arada tutan, onu canlı kılan, onun cansız bir yığın olarak dağılmasını önleyen "şey"dir; burada ruh, yaşam diye, canlı vücudu cansızdan ayıran diye anlaşılıyor ve soluk ile bir tutulduğu için, maddi bir şey olarak düşünülüyor. Nasıl hava –soluk- olan ruh, insanın vücudunu cansız bir madde olarak dağılmaktan koruyorsa, bunun gibi hava da evrenin bütününü, onun düzenini ayakta tutar. Hava; canlı, canlandıran şey, etkin olan bir ilkedir. Onun bu canlılığı, etkinliği olmasaydı, evren, sadece, ölüm, dağılan bir yığın olurdu; boyuna yeni biçimler alan, kendini canlı olarak değiştiren, yaratıcı bir varlık olmazdı.

  2. Anaximenes, ana maddenin canlı olması gerektiğini düşünmekle, "madde" kavramının belirlenmesine doğru önemli bir adım atmış oluyordu. Anaximenes, havayı hayatın ve ruhun asıl maddesi saymakla genel olarak madde kavramı da kendisinde bir şeyler olan, bir şeyler geçen, madde kavramı belirmiş, bununla da bu maddede olup bitenler üzerinde, maddedeki süreç üzerinde bir düşünmeye yol açmış oluyordu. Gerçekten Anaximenes, bu soru üzerinde durup düşünmüştür. Kendi kendisiyle, aynı kalıp değişmeyen, bununla birlikte bir yığın kılığa giren ana maddedeki bu süreç, bu değişme nasıl oluyor? Anaximenes’in öğrettiğine göre: Hava, yoğunlaşma ve gevşemesiyle çeşitli nesnelere dönüşür. Genişlemesi ve gevşemesiyle ateş olur; yoğunlaşmasıyla rüzgarlar, bulutlar meydana gelir: Bulutlardan su, sudan toprak, yüksek bir yoğunlaşma derecesinde de taşlar meydana gelir. Böylece, ateş, sıvı ve katı–maddenin bu üç ana biçimi- özü bakımından hep kendisiyle aynı kalan tek birana maddenin çeşitli yoğunlaşma ve gevşeme evrelerinden başka bir şey değildir.

  -Anaksimenes'e göre her şeyin özü 'hava' yada 'uçucu madde' idi.Toprak, su ve ateşin özü,havaydı.Thales'in doğadaki tüm değişimlerin arkasında bir öz madde olduğu görüşünü savunuyordu.
 2. Fatma
  Administrator

  Miletli Anaksimenesin düşünceleri ilk çağda ön plana çıkmış ve etkili olmuştur. Kendisinden sonra gelen bir çok düşünür Miletli Anaksimenesin düşüncelerini örnek almışştır.
+ Yorum Gönder


Anaximenes,  anaximenes kimdir,  anaksimenes,  aneximenes,  anaximenesin hayatı