+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Bayburtlu Zihni Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bayburtlu Zihni Biyografisi
  Bayburtlu Zihni yaşamı hakkında

  Bayburtlu Zihni 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. Divan şiiri ve halk şiirinde eserleri bulunmaktadır.Asıl adı Mehmet Emin dir. Osmanlının en önemli şairlerinden biridir. 1859 tarihinde vefat etmiştir.

  Bayburtlu Zihni (d. 1795 - ö. 1859), hem Divan hem de halk şiiri türündeki yapıtlarıyla tanınmış bir şairdir. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Zihni onun takma adıdır ve Bayburt’ta doğduğu için Bayburtlu Zihni olarak anılır.
  Erzurum ve Trabzon medreselerinde okudu. Ardından İstanbul'a gitti ve çeşitli yerlerde kâtiplik yaptı. Divan şiiri türünde yazdığı şiirler ve kasidelerle tanındı. Daha sonra Bayburt'a döndü. 1828'de Ruslar kenti işgal edince buradan ayrıldı. İşgalden sonra yeniden Bayburt’a döndü. 1834'te hacca gitti, oradan Mısır'a uğradı. Daha sonra Erzurum'da, yeniden İstanbul’da bulundu. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde memur olarak çalıştı. Bayburt'a dönerken Trabzon yakınlarındaki Olasa (bugün Bahçeyaka) köyünde öldü.
  Bayburtlu Zihni şiirlerini, hem hece, hem de aruz ölçüsüyle yazdı. Aruzla yazdığı şiirler ölümünden sonra Divan-ı Zihni (1876) adıyla yayımlandı. Ama şair asıl ününü hece ölçüsüyle yazdığı koşma ve destanlara borçludur. 1828’de Bayburt'un Rus işgalinden gördüğü zararları dile getiren koşma biçimindeki ağıtıyla büyük ün kazandı. "Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş / Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı" dizeleriyle başlayan bu koşma sonradan bestelenmiştir. Bayburtlu Zihni başından geçen serüvenleri, şiir, yergi ve destanlar biçiminde Sergüzeştname’de anlatmıştır.
 2. Fatma
  Administrator

  Divan ve halk şiirleriyle tanınır. Genellikle başından geçen olayları şiirlerde anlatan Bayburtlu Zihni Ölümünden sonra yayımlanmış eserleride Divan-ı Zihnidir
+ Yorum Gönder


Bayburtlu zihni,  BAYBURTLU ZİHNİ