+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Türk Yazarı NEYZEN TEVFİK Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Türk Yazarı NEYZEN TEVFİK
  NEYZEN TEVFİK yaşamı


  neyzentevfik2.jpg

  24 Mart 1879’da Bodrum’da doğdu 28 Ocak 1953’te İstanbul’da öldü. Asıl ismi Tevfik Kolaylı. İzmir Urla’da amatör bir neyzenden nota ve usul bilgileri öğrenerek başladığı ney çalışmalarını kendi kendine geliştirdi. İzmir İdadisi’nden bitirmeden ayrıldı. Farsça öğrendi. İzmir Mevlevihanesi’ne girdi. Burada Eşref Tokadizade Şekib Tevfik Nevzat Abdülhalim Memduh gibi şairlerle tanıştı. Şair Eşref’in etkisiyle şiir yazmaya başladı. İlk şiiri 1989’da Muktebes gazetesinde yayımlandı. 1989’da İstanbul’a geldi. Fethiye Madresesi’nde 4 yıl öğrenim gördü. Mehmet Akif’le tanıştı ve ondan Arapça Farsça Fransızca dersleri aldı. Dönemin önde gelen müzisyenleri Kanuni Hacı Arif Bey Tamburi Cemil Bey ve Udi Nevres Bey ile dostluk kurdu. Galata ve Kasımpaşa mevlevihanelerine devam etti. 1902’de Bektaşi dervişi oldu. 1903’te padişah ve saray çevresine yönelttiği yergiler nedeniyle baskı görmeye başladı. Mısır’a kaçtı. İskenderiye ve Kahire’de yaşadı. Gıyabında idama mahkum edildi. Bir süre Kaygusuz Sultan Bektaşi Tekkesi’nde saklandı. 1913’te II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. Hastalığı ve içkiye düşkünlüğü nedeniyle birçok kez Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördü. Nef’î ve Eşref’ten sonra üçüncü büyük yergi ve taşlama ustası olarak bilinir. Oldukça eski bir dil kullanması nedeniyle güç anlaşıldı. Yergilerini genellikle siyasal ve dinsel baskıya çıkarcılığa yöneltti. Toplumdaki tüm haksızlıkları çekinmeden dile getirdi. Bilinen tek bestesi "Nihavent Saz Semaisi"dir.  ESERLERİ

  ŞİİR:
  Hiç (1919)
  Azab-ı Mukaddes (1949)

  NURULLAH ATAÇ

  21 Ağustos 1898’de İstanbul Beylerbeyi'de doğdu. 1957’de Ankara'da yaşamını yitirdi. Türk edebiyatında modern anlamda deneme türünde ürün veren ilk yazar ve eleştirmen. Asıl ismi Ali Nurullah Ata. Öğretmen Mehmet Ata Bey'in oğlu. İlkokuldan sonra 4 yıl Mekteb-i Sultani'de öğrenim gördü. Öğrenimini tamamlamak ve Fransızca öğrenmek için İsviçre'ye gitti. 1919'da Türkiye'ye döndü. Sınava girerek Darülfünun öğretmeni oldu. İstanbul'da Nişantaşı Vefa Üsküdar liseleri ile Adana Lisesi'nde Fransızca dersleri verdi. Ankara Orta Öğretim Mektebi İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Gazi Terbiye Enstitüsü Ankara Atatürk Lisesi'nde de öğretmenlik yaptı. Cumhurbaşkanlığı çevirmeni oldu. Emekliye ayrılana dek bu görevi sürdürdü. Yazmaya Yahya Kemal Beyatlı'nın yönettiği Dergâh dergisinde yayınlanan şiir ve yazılarıyla başladı. Daha sonra yalnızca deneme ve eleştiri türünde ürünler verdi ve çeviriler yaptı. Eski Türk edebiyatı ile çağdaş Batı edebiyatını inceledi. Yeni bir kültür edebiyat ve dil arayışı içinde oldu. Çoğulcu bir düşünce yapısına ulaşmak için Batı hümanizmi ve demokratikleşme sürecini sindirmek gerektiğini savundu. Türkiye'de ulusal benliği koruyan bir Batılalaşma mo***i uygulanmasını önerdi. Eleştirmenin okura sezinleyemediği güzellikleri tanıtması gerektiğini savundu. Kendi türettiği sözcükleri devrik tümceleri ve kendine özgü biçemiyle dili bir uygarlık sorunu olarak ele aldı. Batılılaşma Divan şiiri yeni şiir eleştiri gibi çeşitli konularda kişisel yönü ağır basan yazılarındaki kuşkucu ve cesur tavrıyla pek çok genç yazarı etkiledi.  ESERLERİ

  Günlerin Getirdiği (1946)
  Sözden Söze (1952)
  Karalama Defteri (1953)
  Ararken (1954)
  Diyelim (1954)
  Söz Arasında (1957)
  Okuruma Mektuplar (1958)
  Prospero ile Caliban (1961)
  Söyleşiler (1964)
  Günce I -II (1972)
  Dergilerde (1980) 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Neyzen Tevfik, Taşlamalarıyla ünlenmiş olan Türk şairdir. Cumhuriyet döneminde Devrimlere karşı gelenlere karşı hicivler yazmıştır ve haksızlığa ve yozlaşmalara karşı şiirler yazmıştır. Çok defa tutuklanmış ancak erken serbest bırakılırdı. Bektaşi tekkesine mensuptu ancak ömrünün son yıllarında yaşamını Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde geçirmiştir.
+ Yorum Gönder


neyzen tevfik şiirleri,  neyzen tevfik