+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Semiha Ayverdi Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Semiha Ayverdi Kimdir
  Semiha Ayverdi Kimdir, Semiha Ayverdi Biyografisi

  samihaayverdi.jpg

  Sâmiha Ayverdi, 25 Kasım 1905 Ramazanı'nın Kadir Gecesi'nde, Şehzâdebaşı semtinde doğdu. Annesi Meliha Hanım, babası Piyâde Kaymakamı (Yarbay) İsmâil Hakkı Bey'dir. Kendisi gibi Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuş olan sanat târihçisi ağabeyi Ekrem Hakkı Ayverdi'den sonra âilenin ikinci ve son çocuğu olarak dünyâya gelir. Baba tarafından şeceresi Ramazan oğullarına kadar uzanır. Girit isyânını bastırmak üzere gönderilen dedesi Zerdebıyık Hasan Bey orada şehit düşer; böylece İsmail Hakkı Bey daha bir yaşına basmadan yetim kalır.


  1905-1993 yılları arasında yaşadığına göre İkinci Sultan Hamid, İkinci Meşrûtiyet, İttihat ve Terakki, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, İstiklâl Savaşı ve Cumhûriyet devirlerini idrak eden yazar henüz üç yaşındayken imparatorluğun çöküş acılarına şâhit olmaya başlar.

  Bir Dünyâdan Bir Dünyâya adlı eserinde şöyle der:

  Görüyordum ki babamın ve aynı fikriyâtı benimsemiş arkadaşlarının dünyâsı, Tanzimat sath-ı mâilinden hızla aşağı kayan, geçtikleri yollar ve yıllar içinde târihî değerler hevenginden millî ve mânevî çizgiler kayıp ede ede, nihâyet Meşrûtiyet denen kaygan ve oturmamış zemine gelip düşmüştü.

  İşte bu yol kavşağında, bir kalemde ne selâmlık odasının mantalitesine sırt çevirebiliyor, ne de ana soyumu idâre eden zihniyete, gözü kapalı evet diyebiliyordum.

  Semiha ile ikimiz çocuk muyduk büyük mü idik? Bilmiyorduk. Ama hep bu iki dünya görüşü üstünde saatlerce oturup konuşuyorduk. Bocalamamız, bir bakıma çâresizdi. Belki de lâzımdı. Biz de bocalıyorduk işte. Hangi dünyâyı seçecektik? Herhalde karar günü pek yakın sayılamazdı. Her iki taraftan da çok sermâye biriktirmiş, çok mîras yemiştik. Bunların, demlenip durulması lâzımdı. Zorlamaya gelmeyen bir keyfiyet varsa, o da, bir mantık ve muhakeme süzgecinden geçmesi zarûri olan vicdânî ve zihnî kanaatlerdi.

  Sâmiha Ayverdi'nin küçük yaşında idrak ettiği hâdiselerden biri de Balkan Savaşı'dır. Rumeli'den dalgalar hâlinde gelen perîşan göçmenler evlerinin pek yakınındaki Şehzâde Câmii'ni ağzına kadar doldurmuştur. Asker baba ise gittiği cepheden iki ay sonra, savaşın bütün fâciasını âdeta üstünde taşıyan bir başka adam olarak döner. Başta Küçük Sâmiha olmak üzere âilenin bütün çocuklarının bugüne kadar büyüklerinden dinledikleri savaş hikâyeleri artık yerini acı gerçeklere bırakmış bulunmaktadır. Öyle ki askerin karargâh olarak kullandığı komşu evde neferlerin sık sık söyledikleri memleket türküleri, yazarın ömür boyu bu yanık havalardan hoşlanmamasına sebep olacaktır.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Semiha Ayverdi Eserleri:
  Aşk Bu İmiş 1938
  Batmayan Gün 1939
  Mâbette Bir Gece 1940
  Ateş Ağacı 1941
  Yaşayan Ölü 1942
  Son Menzil 1943
  Yolcu Nereye Gidiyorsun 1944
  Yusufcuk 1946
  Mesihpaşa İmamı 1948
  Ken'an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık 1951
  İstanbul Geceleri 1952
  Edebî ve Mânevî Dünyâsı İçinde Fâtih 1953
  İbrâhim Efendi Konağı 1964
  Boğaziçi'nde Târih 1966
  Misyonerlik Karşısında Türkiye 1969
  Türk-Rus Münâsebetleri ve Muhârebeleri 1970
  Bir Dünyâdan Bir Dünyâya 1974
  Türk Târihinde Osmanlı Asırları 1975
  Millî Kültür Meseleleri ve Maârif Dâvâmız 1976
  Âbide Şahsiyetler 1976
  Türkiye'nin Ermeni Meselesi 1976
  Hâtıralarla Başbaşa 1977
  Kölelikten Efendiliğe 1978 (Arapça ve İngilizce 1979, Urduca 1981)
  Dost 1980 (İngilizce 1995)
  Yeryüzünde Birkaç Adım 1984
  Rahmet Kapısı 1985
  Mektuplardan Gelen Ses 1985
  Ne İdik Ne Olduk 1986
  Hancı 1986
  Bağ Bozumu 1987
  Hey Gidi Günler Hey 1988
  Küplüce'deki Köşk 1989
  Ah Tuna Vah Tuna 1990
  Dile Gelen Taş 1999
  Râtibe 2000
  İki Âşinâ 2003
  Ezelî Dostlar 2004
  Mülâkatlar 2005
  Dünden Bugüne Ne Kalmıştır 2006
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Semiha Ayverdi olarak bilinse de bilindiği gibi bu ünlükadının adı Sâmiha Ayverdi şeklindedir.bunun dışında Sâmiha Ayverdi bilindiği gibi türk edebiyatında bulunan ünlü sanatçılardan biridir ayrıca pek çok edebiyat türünde eserler verimiştir. son olarak Sâmiha Ayverdi bilindiği gibi günümüzde yaşamamaktadır.
+ Yorum Gönder


samiha ayverdi