+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hayatı

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hayatı kısaca
 2. Asel
  Bayan Üye

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu Biyografisi

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu , 27 Mart 1889, Kahire’de doğdu, 3 Aralık 1974, Ankara’da öldü.
  Türk romancı, şair, diplomat. Bir dönem senatörlük de yapmıştır. Manisa’nın tanınmış ailelerinden Karaosmanzadelere mensuptur.

  İlköğrenimine ailesiyle birlikte gittiği Manisa´da başladı. 1903te İzmir İdadisi’ne girdi. Babasının ölümünden sonra annesiyle yine Mısır’a döndü, öğrenimini İskenderiye’deki bir Fransız okulunda tamamladı. 1908de başladığı İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmedi. 1909da arkadaşı Şehabettin Süleyman aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğuna katıldı.


  Yakup Kadri Karaosmanoğlu2.jpg

  1916da tedavi olmak için gittiği İsviçre’de üç yıl kadar kaldı. Mütareke yıllarında İkdam gazetesindeki yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. 1921de Ankara’ya çağrıldı ve bazı görevler verildi. 1923te Mardin, 1931de Manisa milletvekili oldu.

  Bir yandan da gazetciliğini ve roman yazarlığını sürdürdü. 1932de Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökin ile birlikte Kadro dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Savunduğu bazı görüşler aşırı bulunduğu için Kadro dergisinin 1934te yayımına son vermek zorunda kalmasından sonra Tiran elçiliğine atandı. Daha sonra 1935te Prag, 1939da Lahey, 1942de Bern, 1949da Tahran ve 1951de yine Bern elçiliklerine getirildi. 27 Mayıs 1960tan sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. Siyasal yaşamının son görevi 1961-1965 arasındaki Manisa milletvekilliği oldu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı. Fecr-i Âticiler’in “sanat şahsî ve muhteremdir” görüşünü paylaştığı ve “sanat için sanat” yaptığı bu ilk döneminde Nirvana adlı bir oyun, makaleler, denemeler, düzyazı şiirler ve öyküler yazdı. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumu, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Türk toplumunun çeşitli dönemlerdeki gerçekliğini sergilemek istediği için bir ikisi dışında yapıtlarında belli tarihsel dönemleri ele aldı. Kiralık Konak I. Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi II. Meşrutiyet’in, Sodom ve Gomore Mütareke döneminin, Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının, Ankara Cumhuriyet’in ilk on yılının, Bir Sürgün II. Abdülhamid döneminin işlendiği romanlardır. Panorama 1923-1952 yıllarını kapsar. Karaosmanoğlu 1920lerden sonra iyimser bir devrimci görünümündeyken, sonra umutlarını yitirerek romancılığını devrimci yönde kullanmaktan vazgeçmiştir. 1955ten sonra da anı kitaplarından başka bir şey yazmamıştır.

+ Yorum Gönder